KPMG juhtide uudiskiri - jaanuar 2018

KPMG juhtide uudiskiri - jaanuar 2018

Valminud on KPMG juhtide uudiskirja talvenumber. Toome Teieni uudiseid strateegilise, riski- ja finantsjuhtimise valdkonnast. Head lugemist!

1000
KPMG juhtide uudiskiri - jaanuar 2018

Jaanuari uudiskirja teemad

 • KPMG käive kasvas nii Eestis kui ka globaalselt
 • Avatud pangandus pakub uusi võimalusi
 • Poolel teel automaksuni
 • IFRS 16 muudab oluliselt arvestuspõhimõtteid rentnike jaoks
 • Mida peaks ettevõtja teadma konkurentsipiirangutest?
 • Üleminek ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemile
 • KPMG Deal Advisory nõustas suurtehingut
 • KPMG koolitused: 30. jaanuaril IFRS koolitus
 • Advokaadibüroo uuenenud koduleht

KPMG käive kasvas nii Eestis kui ka globaalselt

KPMG Baltics kasvatas oma käivet lõppenud majandusaastal 12% ning meie kogukäive ületas 6 miljoni euro piiri. Suurim osa Eesti käibekasvust tuli tänu auditi meeskonnale, kes äärmiselt konkurentsitihedal turul suutis müügikäivet 9% kasvatada. Erakordselt kiiret kasvu näitavad meie juhtimis- ja riskinõustamise valdkond (kasv 28%), advokaadibüroo KPMG Law OÜ (34%) ning raamatupidamisteenused (35%). Eelnenud majandusaastal suurepärase tulemuse teinud tehingunõustajad ning maksuvaldkond suutsid hoida eelmise aasta taset.

Jooksval aastal on KPMG plaanid veel ambitsioonikamad tänu ühinemisele Soome ja Põhjamaade regiooniga, mis võimaldab klientidele pakkuda ühelt poolt tulevikule orienteeritud tehnoloogia ja ärimõtlemise viimast sõna ning teisalt põhjamaiselt ratsionaalseid teenuseid. Loe lähemalt

Avatud pangandus pakub uusi võimalusi

Euroopa pankadel on hetkel kiired ajad valmistudes teise makseteenuste direktiivi (PSD2) nõuete täitmiseks. Uue direktiivi kohaselt peavad pangad võimaldama kolmandatele osapooltele juurdepääsu klientide andmetele, kuid samas säilitama andmete privaatsuse ja küberturvalisuse ning hoidma ära pettusi ja finantskuritegusid. Samaaegselt avab direktiiv turu teenusepakkujatele, kes osutavad e-kaubanduse arendamise vajadustest lähtuvalt uut tüüpi innovaatilisi makseteenuseid – makse algatamise teenust ja kontoteabe teenust. Loe lähemalt

Poolel teel automaksuni

Kui sõiduautode erisoodustuse maksustamist puudutavaid seadusemuudatusi alles arutati, oli poliitikute ja ametnike juttu läbivaks jooneks väide, et uus kord on võrreldes varasemaga lihtsam. Samuti jäi aruteludest kõlama loosung, et maksukoormus alaneb. Tegelikkuses on need väited osutunud pooltõdedeks. Sellele viitab ka asjaolu, et möödunud aasta detsembris vormistati maanteeametis juriidiliste isiku arvelt eraisikutele ümber üle 4000 sõiduauto, mis on tavapärasest ligi neli korda rohkem. 

Uuest aastast jõustunud sõiduautode maksustamise korda iseloomustab eelkõige määramatus. Kuidas muidu selgitada olukorda, kus iseenesest lihtsale küsimusele – kuidas maksustada sõiduauto erisoodustust – vastamiseks tuleb lähtuda mitte seadusesse kirjapandust vaid eelnõu seletuskirjadest ja maksuhalduri tõlgendustest? Loe lähemalt

IFRS 16 muudab oluliselt arvestuspõhimõtteid rentnike jaoks

Uus rendiarvestuse standard IFRS 16 „Rendid” näeb ette, et alates 2019. aastast tuleb ettevõtetel enamikku rendilepingutest bilansis kajastada. See tähendab, et rentnike jaoks muutub rendiarvestus põhjalikult. Alates 2017. aastast võib IFRS 16 rendiarvestuse põhimõtteid rakendada ka Eesti Finantsaruandluse Standardi (EFS) kasutamisel, mis lihtsustab mõnede ettevõtete jaoks oluliselt raamatupidamisarvestust. Uued arvestuspõhimõtted võivad finantstulemuste võtmenäitajatele ning süsteemidele ja protsessidele märkimisväärset mõju avaldada. Loe lähemalt

Mida peaks ettevõtja teadma konkurentsipiirangutest?

Konkurentsiseadus keelab ettevõtjate vahelised konkurentsi kahjustavad kokkulepped. Kõige raskemateks rikkumisteks peab seadus kartellikokkuleppeid ehk seda kui konkurendid lepivad kokku ostu- või müügihindades, piiravad tootmist ja teenindamist või jagavad kaubaturgu. Seda, et kartellikokkulepped on keelatud, ettevõtjad enamasti teavad, paraku teatakse aga vähem, et tegelikult võivad konkurentsi kahjustada ja seetõttu olla keelatud ka mitmed erinevad mittekonkurentide vahelised ehk vertikaalsed kokkulepped. Loe lähemalt

Üleminek ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemile

Kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutuselevõtt on organisatsiooni strateegiline otsus. Rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimise standard ISO 9001 on erinevate standardite hulgast kõige laialdasemalt rakendatud standard erinevates organisatsioonides. Antud standardit kasutavad nii suured kui ka väikesed ettevõtted, avalik- ja erasektor, tootjad ja teenusepakkujad kõikides tegevusvaldkodades kas oma ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamiseks või olemasoleva süsteemi täiendamiseks

2015. aasta septembris anti välja standardi ISO 9001 uus versioon 9001:2015, mis nägi ette kolmeaastase üleminekuperioodi organisatsioonidele, et uuendada ja täiustada varasema standardi (ISO 9001:2008) alusel sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteeme. 

Loe lähemalt

KPMG Deal Advisory nõustas suurtehingut

KPMG Eesti nõustas neljandas kvartalis suurtehingu raames BPM Capital’i, kes finantseeris Tahe Outdoors’i ülevõtmistehingut – 13 miljoni euroga omandati Saksamaa surfifirma Hiss-tec. KPMG teostas Tahe Outdoors’i finants- ja maksu tehingueelse analüüsi (due diligence), lisaks teostasid maksuanalüüsi ka KPMG prantsuse kolleegid. 

KPMG koolitused: IFRS uute standardite koolitus

30. jaanuaril toimub IFRS uute standardite koolitus, mis on mõeldud kõikidele raamatupidajatele ja finantsjuhtidele, kes on huvitatud uute IFRS standardite mõjust ja kuidas neid praktikas rakendada.

Räägime lähemalt 1.jaanuaril 2018 kohustuslikuks muutunud uutest standarditest:

 • IFRS 15 „Müügitulu kliendilepingutest“ 
 • IFRS 9 „Finantsinstrumendid“ 
 • 1.jaanuaril 2019 kohustuslikuks muutuvast IFRS 16 standardist "Rendilepingud“

Loe lähemalt ja registreeru koolitusele

 

Tulevased KPMG koolitused 2018:

 • Märts – Edukas finantsinimene on väga hea suhtleja?
 • Aprill – KPMG aastakonverents: Digiajastu finants, juhtimine ja maksud
 • Mai – Skandinaavia maksud
 • Mai – Rendi kajastamise mõju finantsnäitajatele - mida tegelikult EFS ja IFRS muudatused kaasa toovad?
 • September – Osalusoptsioonide valud ja rõõmud
 • Oktoober – Õiglase väärtuse hinnangud (IFRS 13 ja EFS)
 • November – Valutu ja kiire konsolideerimise näpunäited
 • Detsember – Aastaaruanne 2018; auditi protsessist raamatupidajale

Lisainfo:

Elo Roosipuu

eroosipuu@kpmg.com

Koolituskoordinaator

 

Advokaadibürool on uuenenud koduleht

Tule tutvu KPMG Law uuenenud kodulehel büroo jõudsalt laienenud meeskonnaga ja kuidas me võime täita ning ületada teie ootusi. Oleme kodulehe teinud kergesti navigeeritavaks, et anda hea ülevaate meie ekspertidest ja praktiseerimisvaldkondadest, väärtuspakkumusest ning uudistest nii kohalikul, regionaalsel kui ka globaalsel tasemel. Rohkem infot: kpmglaw.ee

© 2024 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust