KPMG uudiskiri - jaanuar 2017

KPMG uudiskiri - jaanuar 2017

Valminud on 2017. aasta esimene juhtide uudiskiri. Neli korda aastas ilmuvas väljaandes toome teieni uudiseid strateegilise, riski- ja finantsjuhtimise valdkondadest. Head lugemist!

1000
KPMG uudiskiri juhile - jaanuar 2017

Jaanuari uudiskirja teemad:

 • Äri digitaliseerimine
 • Muutused ettevõtete riskijuhtimise raamistikus - mis ja milleks?
 • Ühinguõiguse reform
 • Ole valmis! IFRS 15 muudab oluliselt müügitulu
 • KPMG Corporate Finance nõustab suurtehinguid
 • Valminud on Eesti ekspordiuuring
 • KPMG lõpetas majandusaasta suure käibekasvuga
 • Räägime rikkusest! Valminud on värske KPMG juhtimisajakiri "Foorum"

 

Äri digitaliseerimine

Üle poolte viimases KPMG globaalses tippjuhtide uuringus küsitletutest arvasid, et nende ärimudel aegub lähima kolme aasta jooksul. Peamisteks põhjusteks on tehnoloogia ja digitaliseerimine, mis omakorda toovad kaasa uute turuosaliste rünnakuid.

Skeptikute arvates räägiti digitaliseerimisest juba möödunud kümnendil ning tehnoloogiline progress tammub viimastel aastakümnetel paigal. Optimistide hinnangul oleme jõudnud lähedale digitaalsele läbimurdele. Pilvetehnoloogiat, andmeanalüüsi, 3D-trükkimist, robootikat, tehisintellekti ning neil põhinevaid tehnoloogilisi lahendusi on seni vaadeldud eraldi. Läbimurre või ka uus tööstusrevolutsioon saabub nende koosmõjul. Tundub, et kõik eelnimetatud tehnoloogiad on jõudnud piisavale küpsusastmele, et neist reaalset ärilist kasu lõigata. Loe lähemalt

 

Muutused ettevõtete riskijuhtimise raamistikus - mis ja milleks?

Kui räägitakse riskidest ja riskijuhtimisest, siis peetakse enamasti silmas riski negatiivset poolt. Mis oleks siis, kui tõstetaks senisest enam esile ka positiivset poolt?

Uue raamistiku (Enterprise Risk Management – Aligning Risk with Strategy and Performance) eesmärgiks on viia ettevõtte strateegia ja tegevus vastavusse teda ohustavate riskidega. Kõige suuremaid uuendusi soovitakse teha strateegia ja tulemusjuhtimise valdkonnas. 

Olulisemad muutused:

 • ERM-i definitsiooni lihtsustatakse ja muudetakse arusaadavamaks. 
 • Vähem rõhutatakse riski negatiivset poolt ja riskide vähendamist ning rohkem tähtsustatakse sidet riskijuhtimise ja strateegia seadmise ning organisatsiooni väärtuse loomise ja säilitamise vahel. 
 • Riskijuhtimine seotakse tugevalt organisatsioonikultuuriga.
 • Strateegiat peetakse varasemast olulisemaks.
 • Riskide ja riskijuhtimise ning tulemuste vahel luuakse tugevam seos. 

Loe muudatuste kohta lähemalt

 

Ühinguõiguse reform

Eesti ühinguõigus on püsinud alates 1995. aastast, mil äriseadustik jõustus, üsna muutumatul kujul. Samas on ärimaastik ja teemad, mida ühinguõigus reguleerima peaks, oluliselt muutunud. Hüppeliselt on kasvanud elektroonilise kommunikatsiooni ja toimingute osakaal, ühinguid saavad asutada e-residendid, ettevõtted tegutsevad piiriüleselt jne. 

Seetõttu vajab äriseadustik ja kogu ühinguõigus värskendamist ning seejuures ei piisa ilmselt kergest facelift’ist, vaid pigem tuleks kokku panna täiesti uus seadus. Hädavajalike ühinguõiguse muudatuste kaardistamiseks ja uue äriseadustiku väljatöötamiseks on justiitsministeerium algatanud projekti „Ühinguõiguse kodifitseerimine“. Sisuliselt on alanud erinevatelt huvigruppidelt info kogumine vajalike muudatuste ja uute reguleerimist vajavate õigusküsimuste kohta. Loe lähemalt

 

Ole valmis! IFRS 15 muudab oluliselt müügitulu

Millal kajastada müügitulu? See on üks vastuolulisemaid küsimusi tänapäeva raamatupidamises. Finantsarvestuse üks keerukamaid pähkleid, müügitulu kajastamine, sai hiljaaegu uued arvestus-põhimõtted. Uus standard hakkab kehtima küll 2018. aastast, kuid võib mõjutada 2017. aasta finantsaruandeid. 

Keda mõjutab uus standard kõige enam?

Uus standard mõjutab kõiki ettevõtteid, kes koostavad IFRS raamatupidamisaruandeid, sest ettevõtte müügitulu kohta avalikustatava info hulk suureneb tunduvalt. Lisaks võivad muutuda müügitulu arvestuspõhimõtted paljudes ettevõtetes. Loe muudatuste ja standardile ülemineku kohta lähemalt

 

KPMG Corporate Finance nõustab suurtehinguid

KPMG on viimastel aastatel murdnud väga jõuliselt ettevõtete ostu-müügi nõustamise ja ettevõtete kapitali kaasamise turule. Eriti kordaläinuks võib lugeda 2016. aastat, kus oleme nõustanud kahte suurtehingut: elektrimaterjalide müügi sektori konsolideerumist ning toidu- ja esmatarbekaupade hulgifirma enamusosaluse omandamist tuntud toidu- ja joogibrändide esindaja poolt Eestis.

Esimese mainitud tehingu puhul müüs maailma üks suurimaid elektrimaterjalide ja energialahenduste müügiga tegelev kontsern Rexel Group oma tegevuse Balti riikides Würth Groupile. Kahe rahvusvahelise suurkontserni vahelist tehingut nõustades oli KPMG-l suurepärane võimalus aidata kaasa elektrimaterjalide müügi sektori konsolideerumisele Eestis.

Teine Eesti turu suurtehing sai allkirjastatud detsembris, kui Eesti tuntuim toidu- ja esmatarbekaupude hulgimüügifirma ning suurim toitlustussektori varustaja AS Kaupmees & KO omandas enamusosaluse AS-is Tridens, mis esindab Eestis mitmeid maailma juhtivaid joogi- ja toidubrände. Tridensi finantsnõustaja oli KPMG Corporate Finance ja juriidiline nõustaja KPMG Advokaadibüroo. Loe lähemalt

 

Valminud on Eesti ekspordiuuring 

Eelmise aasta lõpus sai kaante vahele KPMG ja Tööandjate Keskliidu Eesti ekspordiuuringu raport. 

KPMG Balticsi ja Eesti Tööandjate Keskliidu Eesti ekspordiuuringu andmetel tajuvad suurimad eksportöörid, et eksportimine muutub aasta-aastalt raskemaks. „Need ettevõtted näevad vajadust selge arengustrateegia järele, et vältida aastakümneteks keskmise sissetuleku lõksu kinnijäämist," selgitas KPMG Balticsi nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere. 

Ettevõtjad näevad uuringu andmetel vajadust keskenduda tugeva IT-riigi kuvandi kõrval ka IT ja traditsiooniliste tööstusharude lõimimisele. Samuti peaks üheks strateegiliseks eesmärgiks võtma selle, et me liiguks väärtusahelas kõrgemale, lõpptarbijale lähemale just meie lähinaabruse eksportturgudel. Loe lähemalt

Ekspordiuuringu raportiga saab tutvuda siin

 

KPMG lõpetas majandusaasta suure käibekasvuga

30. septembril lõppenud majandusaastal kasvas KPMG Eestis tegutseva haru käive 5,4 miljoni euroni, enim kasvas tehingute nõustamise ärivaldkond (aastane käibekasv 2,3 korda) ning juhtimis- ja riskinõustamise valdkond (kasv 44%). KPMG Advokaadibüroo käive kasvas aastaga 35%, maksunõustamise valdkond 22%, audiitorteenuste kolme miljoni eurone käive on samas suurusjärgus eelmise majandusaastaga.

KPMG International, mis pakub oma võrgustiku kaudu teenuseid 152 riigis ja annab tööd 189 000 inimesele, kasvatas samal majandusaastal oma kogukäivet 8%. Ülemaailmne KPMG International kasvas septembriga lõppenud majandusaastal enim auditi-, maksu- ja ärinõustamise valdkonnas, kokku ulatus ülemaailmse äriteenuste võrgustiku käive 25,4 miljardi dollarini. Loe lähemalt

 

Räägime rikkusest! Valminud on värske KPMG juhtimisajakiri "Foorum"

Värske KPMG juhtimisajakiri "Foorum" keskendub sel korral peamiselt eksporditeemale ja selle olulisusele. Arutletakse ekspordi pudelikaela üle, pakutakse konkreetseid lahendusi ja ideid. Kuidas saab riik pakkuda ettevõtjale tuge, mis oleks praktikas tõhus ja jääks oma olemuselt õngeks, mitte kalaks. 

Sõna võtavad Hanno Lindpere, Jaan Puusaag, Urve Palo, Heido Vitsur, Joel Zernask jt. 

Head lugemist ja kaasamõtlemist! 

KPMG ajakiri "Foorum"

© 2024 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Võta meiega ühendust