Pythoni koolitus finantsanalüütikule

29.05-1.06.2023

Koolituse kirjeldus

Koolitus annab Pythoni programmeerimiskeele baasteadmised ning elementaarsed oskused. Koolituse käigus harjutatakse läbi finantsvaldkonna tüüpilised andmetöötlusülesanded.

Kursuse põhieesmärk on suunata koolitatav täielikust programmeerimisoskamatusest programmeerimisalaste teadmiste tasemele, mis võimaldab tal Pythoni keeles kodeeritud programme kujundada, kirjutada, siluda ja käivitada ning mõista tarkvara arenduse põhimõisteid.

Koolitus tugineb peamiselt finantssektori valdkonna ettevõtete ja tööandjate vajadustele, õppetehniliselt aga Pythoni Instituudi poolt toetatud OpenEDG Academy koolitusplatvormile. Kursust korraldab KPMG Baltics OÜ, kes on OpenEGD Akadeemia koolituspartner.

Algkursus sobib ilma Pythoni programmeerimise teadmisteta isikutele.

Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG käest tõendi kursuse läbimise kohta.

Kellele koolitus mõeldud on?

 • Andmeanalüütikutele, tehnilistele spetsialistidele ja kõigile teistele, kes tegelevad igapäevaselt andmete ja nende töötlemisega.
 • Spetsialistile, kellele kontoritarkvara tundub lihtne, kuid kasutamiseks vähetõhus ja kes soovib astuda sammu programmeerimise maailma.
 • Spetsialistile, kes otsib võimalusi ettevõtte äriprotsesse toetada kiire ja tõhusa andmetöötlusega.
 • Enda teadmistepagasit programmeerimiskeele oskusega täiendada soovivale analüütilist tööd tegevale töötajale.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Toetab enda organisatsiooni senisest mitmekülgsemalt, osates lahendada probleeme andmepõhiselt.
 • Lahendab edukalt lihtsamaid analüütika, automatiseerimise ja ETL (andmepuhastuse) ülesandeid.
 • Tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist.
 • Oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Pythonis kirjutatud arvutiprogramme.
 • Tuleb toime lihtsaima automatiseerimise ülesande ja API-de loomisega.
 • Omab praktilist kokkupuudet ärikaasustega ja on valmis edasi õppima masinõpet.
 • Oskab kaasata enda igapäevatöösse edumeelseid andmetöötluse tehnoloogiaid.
 • On teinud endale ja tööandjale selgeks enda võimed edasi õppida ja realiseerida end edukalt infotehnoloogia valdkonnas.
 • On kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks.
 • Koolituse kestvus: 36 akadeemilist tundi (st 4 päeva auditoorselt toimuvat koolitust), lisaks 6 iseseisvat harjutustundi
 • Toimumise aeg: 29.05-1.06
 • Koolitus on suunatud Pythoni programmeerimise oskuseid omandada soovivale finantsanalüütikule ning raamatupidamis-, finants- ja fintech valdkonna spetsialistile
 • Koolituse õppekeel on eesti keel, koolitusmaterjalid on inglisekeelsed
 • Koolituse maksumus: 1290 EUR + KM
 • Kursuse läbiviija: Raul Nugis on PCAP sertifitseeritud programmeerija, OpenEDG akadeemia instruktor.
 • Koolitus toimub koostöös BCS Koolitusega.
 • Osalejate arv koolitusgrupis on piiratud!

Täiendavalt on kursuse lõppedes võimalik sooritada PCEP (Certified Entry-Level Python Programmer) sertifitseerimiseksam. Sertifitseerimiseksam sooritatakse Pythoni Instituudi poolt sätestatud tingimustel ja korras (PCEP Certification (Entry-Level) | Python Institute). Sertifitseerimiseksami sooritamine ei ole kohustuslik kursusel osalemiseks ja ei sisaldu koolituse hinnas (lisainfo: PCEP (pythoninstitute.org)).

informative image