Pythoni programmeerimise algkursus

Omanda 21. sajandi tehnoloogiad

Omanda 21. sajandi tehnoloogiad

Pythoni programmeerimise algkursus on loodud Pythoni Instituudi poolt ja on teostatud OpenEDG Academy koolitusplatvormil. Algkursus sobib ilma Pythoni programmeerimise teadmisteta isikutele.

Kursuse põhieesmärk on suunata koolitatav täielikust programmeerimisoskamatusest programmeerimisalaste teadmiste tasemele, mis võimaldab tal Pythoni keeles kodeeritud programme kujundada, kirjutada, siluda ja käivitada ning mõista tarkvaraarenduse põhimõisteid.

Koolitus on mõeldud neile, kes:

 • tahaksid programmeerimist osata
 • on kunagi programmeerimisega kokku puutunud, kuid soovivad just Pythonit õppida
 • oma teadmistepagasit programmeerimiskeele oskusega täiendada soovivad
 • teevad analüütilist tööd

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on kindel oma võimetes ennast täiendada ning transformeerida senist karjääri, realiseerides end edukalt infotehnoloogia valdkonnas
 • oskab luua, arendada ja parendada lihtsamaid Pythonis kirjutatud arvutiprogramme
 • lahendab edukalt lihtsamaid ülesandeid, mis on seotud andmekaeve, analüütika, automatiseerimise, administreerimise ja ETL -ga(andmepuhastuse)
 • on kompetentne PCEP eksami sooritamiseks ja vastava sertifikaadi omandamiseks
 • tunneb programmeerimise kõige tähtsamaid võtteid ning suudab alustada mõne teise programmeerimiskeele õppimist

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):

 • Koolitusel osalemiseks on vajalik ingliskeelsest tehnilisest tekstist arusaamine materjalide kasutamiseks

Ei ole vaja osata programmeerimist.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

 • Koolituse käigus on osalejatel soovituslik kasutada oma sülearvutit piisavate kasutajaõigustega Pythoni ja vajalike moodulite, samuti Jupyter Notebooki, installeerimiseks. Andmekaeve projekti (valikuline) jaoks on soovitatav MS Windows 10.
 • Koolituseks sobiva arvuti puudumisel palume võtta ühendus koolitajaga meili teel rnugis@kpmg.com (hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust).
 • Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste harjutuste ja iseseisvate ülesannete lahendamise käigus.
 • Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse maht: 32 AT (akadeemilist tundi)

Hind: 990€ + KM

Täienduskoolituse õppekavarühm: 0613 Tarkvara ja rakenduste arenduse ning analüüsi õppekavarühm

Koolituse hind sisaldab lisaks:

 • tasuta õppematerjale veebipõhises õppekeskkonnas
 • üle 5 tunni soovituslikke videoharjutusi
 • Kursuse lõpus saavad osalejad KPMG allkirjastatud tõendi kursuse läbimise kohta

Lisaväärtusena pakume:

 • tasuta parkimist (Tasuta parkimiskoha saadavuse teemal koolituspäeval, palun võta eelnevalt ühendust koolitaja Raul Nugisega meiliaadressil rnugis@kpmg.com!)
 • lõunasööki
 • teed ja kohvi koos suupistetega

Koolitusel saab osaleda ka Töötukassa koolituskaardiga.

Kohtumiseni koolitusel!

 

informative image