Sandra Toots

Vandeadvokaat

KPMG Baltics OÜ

Sandra on peamiselt spetsialiseerunud äriühingu- ja lepinguõigusele, nõustades kliente ühinguõiguslikes aspektides ning äriühingute asutamise, ühinemise, jagunemise, omandamise, restruktureerimise ning osanike vaheliste lepingute sõlmimisega seotud küsimustes. Sandra on juhtinud edukalt mitmeid siseriiklikke ja piiriüleseid ühinemisprotsesse ning esindanud kliente erinevates osaluse omandamisega seotud tehingutes, nõustades klienti kogu protsessis alates läbirääkimistest ja õigusliku auditi (legal due diligence) läbiviimisest kuni osaluse omandamisega seonduvate dokumentide (s.h ostu-müügidokumentide ja osanike vaheliste lepingute) koostamise ja tehingu lõpuleviimise järgsete toimingute läbiviimiseni. Sandra omab laialdast kogemust ka klientide nõustamisel erinevate investeeringute kaasamisel. Sandra on teinud koostööd mitmete iduettevõtetega, abistades neid nii nende tegevuse alustamisel kui hilisemal investorite ning kapitali kaasamisel. Lisaks eeltoodule toetab Sandra kliente nende igapäevases äritegevuses, andes nõu äriühingu igapäevase juhtimise, nõuetele vastavuse ja vastutuse küsimustes. Sandra abistab kliente ka erinevate lepingute koostamisel ja lepingualaste küsimuste lahendamisel. Sandra tugevuseks on tema põhjalikkus ja võime keskenduda detailidele ja erinevatele võimalikele stsenaariumitele, mis tagab lõppastmes põhjalike ja läbimõeldud lepingute näol kliendi õiguste laialdase kaitse. Sandra omab laialdast kogemust alates levinumate töö-, müügi-, käsundus- ja töövõtulepingute koostamisest kuni mitmesuguste komplektsete optsiooniprogrammide ja koostöölepingute väljatöötamiseni. Sandra omab põhjalikku kogemust ja teadmisi ka tööõiguse valdkonnas, nõustades kliente kõigis tööõigust puudutavates küsimustes alates töölepingute ja muude võlaõiguslike lepingute koostamisest ja nende lõpetamisest kuni mistahes töökeskkonda ning töötajate privaatsust ja isikuandmete kaitset puudutavate küsimuste lahendamise ja dokumentide väljatöötamiseni. Sandra on klientide poolt hinnatud tema põhjalikkuse, pühendumuse ja professionaalsuse tõttu, mis aitab leida igale probleemile kliendi huvidest lähtuva lahenduse.

Loe lähemalt Sandra Toots (kpmglaw.ee)