Talvi Roosmaa

Siseaudiitor

KPMG Baltics OÜ

Talvi liitus KPMG-ga 2016. aastal. Tema peamised nõustamisvaldkonnad on siseauditeerimine, sisekontrollisüsteemide täiustamine (protsessid, kontrollmeetmed, infovahetus, aruandlus, tegevuste vastavus) ning riskijuhtimissüsteemide arendamine ja juurutamine. Enne KPMG-ga liitumist töötas Talvi Eesti Energia AS-is siseaudiitorina. Ta viis läbi siseauditeid, hindas sisekontrollisüsteeme ja –protsesse ning nõustas juhtkonda ja koolitas töötajaid ettevõttele kehtivate nõuete valdkonnas. Talvi on töötanud ka PricewaterhouseCoopers AS-is finantsaudiitori-konsultandina. Kliendid, keda Talvi on siseauditi ja riskijuhtimise valdkonnas aidanud: Elering AS, AS Eesti Energia, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, AS Tallinna Sadam, SA Kredex, Lennuliiklusteeninduse AS, AS Inges Kindlustus, Salva Kindlustus AS, Good Finance Company AS, Saue Vallavalitsus, Rahandusministeerium, Tartu Ülikool, Siseministeerium. Muu oluline teave Kehtiv liikmelisus: Eesti Siseaudiitorite Ühing ja

Võta ühendust

e-mail troosmaa@kpmg.com ja tel +372 626 8725

  • Eesti Põllumajandusülikool, magister (MSc), ettevõtlus ja ökonoomika, 2009

  • Eesti Põllumajandusülikool, bakalaureus, ettevõtlus ja ökonoomika, 2002 (cum laude)

  • CIA (Certified Internal Auditor)

  • CGAP (Certified Government Auditing Professional)

  • Eesti Vabariigi atesteeritud siseaudiitori kutsetunnistus nr 1092

  • ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemi juhtivaudiitor sertifikaat ja IIA (The Institute of Internal Auditors) kvaliteedihindaja sertifikaat