Ave Rego

Maksunõustaja

KPMG Baltics OÜ

Ave on maksundusega tihedalt seotud olnud üle 11. aasta. Ave on osalenud paljudes maksuprojektides kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, nt. maksuülevaatused, maksude hoolsusprojektid, eraisikute maksustamine. Ave liitus KPMG-ga 2017. aastal. Enne KPMG-ga liitumist töötas ta 5 aastat rahvusvahelises audiitorfirmas. Tema põhiülesanneteks oli büroo klientide, töötajate ja juhtkonna nõustamine maksu- ja juriidilistes (äriõigus, tööõigus) küsimustes. Ave alustas karjääri avalikus sektoris. Ta töötas mitu aastat Maksu- ja Tolliametis. Tema peamised tööülesanded olid seotud maksurevisjoni läbiviimise ning juriidiliste ja eraisikute nõustamisega maksuküsimustes. Tulenevalt pikaajalisest huvist personalivaldkonna teemade vastu on Ave õppinud ka personalijuhtimist (magistriõpe), mis hõlmas strateegilist personalijuhtimist, värbamis- ja arendusprotsesse, tasustamisprotsesse, personaliuuringute läbiviimist jne. Avele meeldib näha asju läbi praktilise objektiivi ja leida igapäevastele väljakutsetele rahuldavaid lahendusi. Ta võtab kohustusi väga tõsiselt, on hästi häälestatud teiste emotsioonidega ja tal on tugev võime hoida asjad sujuvalt kulgemas. Ave on organiseeritud, saab projektid õigeks ajaks valmis ja toetab seeläbi ka teisi kolleege tulemuslikumalt.

  • MBA, õigus, Tallinn Tehnikaülikool, 2012

  • BA, Tax, Sisekaitseakadeemia, 2010

  • Kutsekvalifikatsioon, õigusnõustaja, tase 7, 2017