Age Peterson

Raamatupidamisnõustaja, IFRS ekspert

KPMG Baltics OÜ

Age liitus KPMG-ga 2007. aastal ning aastate jooksul on tal kogunenud arvestusvaldkonnas mitmekülgne kogemustepagas. Lisaks raamatupidamisnõustamisele on Age töötanud KPMG-s nii audiitori kui raamatupidajana. Tänu sellele oskab Age hästi mõista erinevate osapoolte vaatenurki ja huvisid.

Agel on laiapõhjalised teadmised Eesti suur- ja väikettevõtete auditeerimisest, sealhulgas protsesside kaardistamisest, nii Eesti Finantsaruandluse Standardi (EFS) kui Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardi (IFRS) järgi.

Hetkel on Age peamiseks tööülesandeks klientide nõustamine keerulisemates arvestusalastes küsimustes, sealhulgas näiteks IFRS üleminekud, uute standardite rakendamine, ostuanalüüsid, M&A tehingute kajastamine, konsolideerimisprotsessi sisseseadmine, krüptovarade kajastamine jpm.

Alates 2020. aastast on Age vastutanud ESEF (European Single Electronic Format) vormingus koostatud majandusaasta aruannete auditeerimise protsessi välja töötamise eest KPMG Eestis ning on kontori kogenuim ESEF spetsialist.

  • Vandeaudiitor nr 665

  • Tallinna Tehnikaülikool, magister cum laude, majandusarvestus, 2011

  • Tallinna Tehnikaülikool, bakalaureus cum laude, majandusarvestus, 2009