Kaia Kuusler

Vandeadvokaat

Advokaadibüroo KPMG Law

Peamised praktiseerimisvaldkonnad

Äriühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised (M&A), ärilepingud, tööõigus, kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaõigus

Märkimisväärsed saavutused

Kaial on pikaaegne kogemus klientide nõustamises tööõiguse kõikvõimalikes küsimustes, sh:  töölepingute sõlmimine ja lõpetamine; töö tasustamine; kompensatsioonid ja hüvitised; töötajate privaatsus ja isikuandmete kaitse; töövaidlused; küsimused, mis puudutavad tööd kohalikes ja piiriülestes restruktureeritavates äriühingutes; reeglid, mis puudutavad töötajate osalemist; juhatuse liikmete ja kõrgema astme juhtide lepingutega seotud küsimused ja teised mitmetahulised tööõigust puudutavad küsimused. Lisaks nõustab Kaia kliente ühinguõiguse küsimustes nagu näiteks äriühingute asutamine, lõpetamine ja restruktureerimine, osanike/aktsionäride vahelised suhted ja äriühingu juhtorganite pädevuse ning töö korraldamisega seotud õiguslikud küsimused, ning kinnisvara- ja asjaõigusega seotud küsimustes nagu üürilepingute sõlmimine ja lõpetamine, kaasomandiga seotud küsimused ning ehitusõigusega seotud probleemid.

Töökogemus

Lisaks Eestis omandatud magistrikraadile on Kaia oma oskusi ja teadmisi täiendanud  Saksamaal, õppides semestri Göttingeni Ülikoolis ning praktiseerides tööõigust Saksamaa ühes suurimas advokaadibüroos Heuking Kühn Lüer Wojtek. Enne liitumist Advokaadibürooga KPMG Law töötas Kaia regionaalses äriõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroos SORAINEN.

Lisaks õigusnõustamisele on Kaia kõnelenud mitmetel seminaridel, kirjutanud ohtralt artikleid ning olnud kaasautoriks mitmele väljaandele.

  • Tartu Ülikool (magistrikraad õigusteaduses)

  • Eesti Advokatuur