Vitali Jekimtsev

Küberturvalisuse ekspert / IT audiitor

KPMG Baltics OÜ

Vitali liitus KPMG-ga 2021 aastal. Vitali peamiseks ülesandeks on infosüsteemide auditi, infoturbe ja IT juhtimisnõustamisega ning riskijuhtimisega seotud teenused. Vitalil on enam kui 8 aastat kogemust infoturbe valdkonnas.

Eelnevad töökohad

 • 2020 – 2021 Estonian Air Navigation Services.

Peamisteks ülesanneteks oli lennujuhtimise eesmärgil kasutatava sidesüsteemi arendamine ja haldus.

 • 2013 – 2020 Estonian Air Force.

Vitali on teeninud erinevatel positsioonidel Eesti Õhuväes. Peamisteks ülesanneteks olid IT ja side teenuste töö tagamine ja nende arendus; IKT üksuse juhtimine.

 • Kogemuse põhivaldkonnad on asutuste IT süsteemide ja IP põhiste võrgulahenduste planeerimine, integreerimine, infoturbereeglitele vastavuse tagamine; lennundusspetsiifiliste sidelahenduste arendamine ja integreerimine.
 • Vitalil on kogemust järgnevates valdkondades: avalik sektor, kaitsevägi, lennundussektor, IT arendus, analüüs ja haldus

Projektikogemus

 • 01.2022 – 03.2022 Omniva ISO 27001 hetkeolukorra analüüs ning juurutamise projekti tegevuskava koostamine
 • 07.2021 – 08.2021 TEHIK arvutivõrgu audit
 • 07.2021 – 10.2021 Eesti Haigekassa riskianalüüs ja andmekaitsealane mõjuhinnang
 • 08.2021 – 10.2021 RMK IT-arendusprojektide juhtimise audit
 • 10.2021 – 12.2021 SWIFT CSCF hindamised
 • Eesti Lennuakadeemia, rakenduskõrgharidus, andmeside ja infotöötlus, 2013

 • CISA

 • CISM

 • CRISC

 • PECB Certified ISO 27001 Lead Auditor