Juhindume väärtustest

KPMG kui organisatsiooni kultuuri iseloomustab kaasatus ja koostöö. Meil kehtib avatud uste poliitika – töötajail on alati võimalik rääkida uutest ideedest või saada vastus oma küsimusele. KPMG juhid ja partnerid on valmis juhendama, toetama ning andma tagasisidet. Meil ei ole kohta kiusamisel, diskrimineerimisel ega ahistamisel.

KPMG töötajaid kogu maailmas ühendavad ühised väärtused, mis määravad ära selle, kes me oleme ja kuidas käitume nii oma klientide kui ka üksteisega. Meie väärtused aitavad meil üheskoos tulemuslikult tegutseda ja tunda end globaalse organisatsiooni liikmena.

  • Integrity - Me oleme vastutustundlikud ja vastutame oma igapäevase käitumise eest ning joondume alati kõrgeimate kõlbeliste ja eetiliste standardite järgi – isegi pingelistes olukordades. Me täidame oma lubadusi ja oleme teistele eeskujuks.  
  • Excellence - Me saavutame selle uudishimulikkust säilitades ja teadmiste omandamise eest isiklikku vastutust võttes. Me püüame pidevalt leida viise informatsiooni ja asjade olemusse süvenemise abil oma töö tulemuste parandamiseks. Oleme avatud uutele väljakutsetele ja küsime tagasisidet, sest see on meie viis areneda ja paremaks muutuda.
  • Courage - See tähendab kutsealase skeptitsismi ilmutamist kõige nähtava suhtes ja kahtluste korral küsimuste esitamist. Me ütleme välja oma arvamuse, kui me näeme midagi sellist, mida peame valeks ja toetame neid, kellel on julgust oma arvamust väljendada. Julgus tähendab, et oleme piisavalt vaprad, et oma mugavustsoonist välja astuda, teha seda, mis on õige ja tähtis kõigi meie jaoks.
  • Together -  Koos tegutsemine on oluline, sest me teame, et koostöö on see, mis kujundab arvamusi ja edendab loovust. Me võtame omaks mitmekesise tausta, oskuste, vaadete ja elukogemusega inimesi ning tagame erinevate arvamuste ärakuulamise. Me näitame üles hoolimist ja teistega arvestamist ning püüame luua kaasava keskkonna, kus kõik võivad end koduselt tunda.
  • For Better - Me ei unusta kunagi oma rolli tähtsust usalduse tõstmisel kapitaliturgude ja äritegevuse vastu.  Me teeme jätkusuutlikke, positiivseid muutusi kohalikes kogukondades ja ühiskonnas laiemalt, püüdes ühtlasi muuta maailma paremaks paigaks.