• Karin Oras, Partner |
1 min read

Hea meel on täheldada puidutööstuse ettevõtete krediidihinnangu kasvu. Hea ja rahuldava hinnangu on saanud 94,7% ettevõtetest. Samas on halva hinnangu saanud ettevõtete arv võrreldes jaanuariga 2024 vähenenud, vastavalt 8,3 ja 5,3%.

Jätkunud on puidutööstuse ettevõtete vähenemine, aasta lõikes on ettevõtete arv vähenenud 9%. Siiski on suurenenud uute ettevõtete asutamine.

Puidutööstuse sektori käive on kahanenud neli kvartalit järjest, aga aasta jooksul on vähenemine siiski olnud 20%. Sama on täheldatav ka käibe kohta ühe töötaja kohta – absoluutarvudes on käive kahanenud neli kvartalit järjest, aasta lõikes on käive ühe töötaja kohta vähenenud 14,2%. Jätkuval on vähenenud ka töötajate arv sektoris.

Samas on puidutööstuses tõusnud keskmine töötasu. Kvartalite lõikes on kasv aeglustunud (2,6% 2023 II kv, 1,6% 2024 I kv), aga aastane töötasu kasv on 9%. See tähendab, et endiselt on surve ettevõtjate kasumlikkusele, mis sunnib otsima käibe kasvatamise võimalusi, samal ajal valides ka kohti tootmise efektiivsuse tõstmiseks.

Arvesse tuleb võtta, et sektori koosseisus on analüüsitud finantstulemusi saematerjalide tootjatelt, puidu töötlejatelt, puitplaatide tootjatelt jm, mistõttu on majanduslik olukord, väljakutsed ja võimalused ka sektori sees mõneti erinevad.