• Liina Randmann, Partner |
1 min read

Alates 2023. aasta teisest kvartalist on sektori viimase nelja kvartali koondkäive olnud järjestikuses 2-3% langustrendis langedes tervikuna 2023. aastal kokku 4,6% võrreldes 2022. aastaga. Seejuures sektori kogumahust ligi poole moodustavate pakendite tootmisettevõtete 2023. aasta neljanda kvartali käive langes lausa 9% võrreldes aasta varasema ajaga ning viimase nelja kvartali käive on sarnaselt kogu sektoriga olnud 2-3%lises langustrendis.

Tulemused ei ole üllatavad arvestades, et sektor on mõjutatud mitmetest teistest tööstusharudest ja ka vähemalt lähiriikide majanduskeskkonnast. Ei konkureerita mitte ainult koduturu, vaid ka lähiregiooni ja isegi mõnevõrra kaugemate riikidega.

Seega seisavad ka trüki- ja pakenditööstuse ettevõtted silmitsi mitmete väljakutsetega. Seda nii sarnaselt tööstusele laiemalt, kus sisendkulude kasv avaldab survet konkurentsivõimele, aga ka kitsamalt, näiteks teatud tootegruppide nõudluse vähenemisega. Viimane on jätkuvalt aktuaalne kindlasti perioodika, raamatute ja muude väljaannete trüki valdkonnas, kus pikaajalisem langustrend vähendas 2023. aasta neljanda kvartali käivet aasta varasema ajaga 14%, kuid kogu 2023. aasta võrdluses eelneva aastaga 3,3%.

Arvestades senist spetsialiseeritud tööjõu nappust, on käive languse foonil sektor liikunud kaasa Eesti keskmise palgatõusuga, mille tulemusena kasvas sektori keskmine töötasu 2023. aastal lausa 9,8% võrreldes varasema aastaga. Investeeringud tehnoloogiatesse ning kestlike lahenduste ja materjalide üha suurem kasutuselevõtt tõenäoliselt rõhutavad veel enam kvalifitseeritud tööjõu olulisust ja loovad võimalusi, mistõttu tuleb sektoril palgatõusuga kaasa liikuda ka käesoleval aastal. Seda olenemata sellest, kas möödunud aasta käive langus jätkub või on muutus nullilähedane, nagu viitavad laiemad prognoosid käesoleva aasta Eesti majanduskasvu kohta.