• Angela Rannu, ekspert |
1 min read

Energeetika valdkonnas näeme aina enam kasvavat huvi erinevate salvestuslahenduste vastu,  seda nii üksikindiviidi tasandil, kui ka tööstuslike turuosaliste hulgas. Ekstreemsemad ilmaolud, s.o. lumisemad talved ning tormisemad sügised on viinud ka eramajapidamised soetama energiasalvestust iseenda katkematu elektri tarbimiseks. Ka energiamüüjate seisukohast on oluline tagada tõrgeteta elektriühendus oma klientidele.

Alles hiljuti korraldas Eesti Energia avaliku rahvusvahelise hanke suursalvesti hankimiseks, et teha esimene samm Eesti energiasüsteemi sõltumatuse poole ja tarbijate hinnastabiilsuse tõstmiseks. Sellele eelnevalt avas üks Eesti suurimaid arendajaid – Sunly – Lõuna-Eestis hübriidpargi, kus on kombineeritud päikesepaneelide ja akusalvestuse lahendused.

Kuivõrd salvestuse näol on tegemist sedavõrd innovaatilise lahendusega, mida ei ole varasemalt Eesti laiemas energiasüsteemis veel kasutatud, on turuosalised äraootaval seisukohal, kuidas ja kuhu liigub salvestuse tasuvus meie regioonis. Kindlasti ei ole antud viite taga vaid turuosalised ise, vaid ka seadusandjad ja finantseerimisasutused, keda samuti varitseb ebakindlus ja teadmatus lähiaastate suhtes. Teisalt vajadus taastuvenergia toodangut hajutada päeva või nädala peale liigub kasvavas trendis, et vähendada tootjate null-tunde, kus pakkumise ja nõudluse vajadused meenutavad täna pigem hämarikku ja koitu, kui funktsioneerivat ja optimeeritud turgu.