• Helen Veetamm, Partner |
1 min read

Majandus ja maailm on viimastel aastatel ettevõtjatele korduvalt erinevaid väljakutseid pakkunud pannes proovile juhtide reageerimiskiiruse ning targalt tegutsemise oskused. 2023. aasta ei olnud selles osas erandlik, seda eelkõige majanduslanguse ning kasvava kulubaasi vaatest. Aasta viimane kvartal paistab kinnisvarahalduse ja -hoolduse sektoris võrreldes eelmiste kvartalitega silma stabiilsusega ning aasta varasemaga võrreldes on finantstulemused positiivses trendis.

Valdkonna ettevõtted on järjepideva fookusega efektiivsusele ning automatiseerimisele saavutanud arvestatava kasvu tulemustes. Eelkõige on seda näha käibes töötaja kohta, mis varasemaga aastaga võrreldes näitab 6-7%-list kasvu. Käibe kasv ning efektiivsus on kahtlemata oluline ka kasvava kulubaasiga toime tulekuks. Näiteks on keskmine kuupalk eelmise aastaga võrreldes 11-13% kasvamas. Kui kogenud ja kvalifitseeritud töötajate leidmine on jätkuvalt kinnisvarahalduse ja -hoolduse sektoris murekoht, siis töötajate arv on kvartalist kvartalisse püsinud väga minimaalsete muutustega. Samuti on väga stabiilne antud sektori ettevõtete arv ning turuosa jaotus.

Kindlasti võib siin põhjuseid otsida ka majanduse üldisest ebastabiilsusest, kus koondumistehingute või uute ettevõtmiste planeerimisega ollakse pigem ettevaatlikud hoides fookust stabiilsuse säilitamisel. Kahtlemata on stabiilsuse hoidmine ja positiivsete kasvutrendide saavutamine pidevalt muutuvas maailmas tunnustamist väärt.