• Hanno Lindpere, Partner |
3 mins read

Nicky Haslam on elanud värvikat, hedonistlikku kuid ka tulemusrikast elu esindades avalikku rolli, millele eesti ühiskonnas vaste puudub. Nimetuseks rahvuslik aare. Ta sündis Inglismaal aastal 1939 ning jäi seitsme aastaselt lastehalvatusse, mille tulemusena veetis kolm järgnevat aastat enda toas voodis. Tänaseks on ta üle elanud kaks vähiravi, millest stoilise rahuga vaikis. Haslami sõnul ei soovi keegi teada kannatustest. Kurtmine ja hädaldamine ei kuulu tema repertuaari. Haslam on vaid üks näide elustiilist, muutustest ja kannatustest, kuid eelkõige ühiskonnast ning väärtustest, mis minevikuhõlma vajuvad.

Jean Twenge on maailma juhtiv põlvkondade uurija ja ta raamat Generations (Põlvkonnad) kirjeldab, kuidas inimesed ja ühiskond muutuvad. Oluliseks teeb raamatu faktipõhisus. See baseerub 24-l andmebaasil, mis hõlmavad 39 miljonit inimest alates 1940datest käsitledes 6 põlvkonda lõpetades alphadega. Andmeid rikkalikult illustreerivad graafikud ja joonised ei jäta muutustes kahtlust. Faktid lasevad õhu välja paljudest käibetõdedest, lihtsustustest ja konspiratsiooniteooriatest. Näitena kasvõi ebameeldiv tõdemus, et raha ostab rohkem õnne. Või siis tähelepanek, et viimaste aastate üks inflatsiooni põhjustajatest on tarbimisküpseks saanud Y põlvkonna suurem arvukus võrdluses X-ga, mis täiendavalt nõudlust hoogustab.

Twenge mudeli kohaselt põhjustab põlvkondade vahelisi muutusi tehnoloogia

Tulemuseks suurem individualism ning aeglasem elu. Kõrvalmõjuriks ajaloolised tähtsündmused. Iga põlvkonna kirjeldamisel jälgitakse sarnast struktuuri, käsitledes pere, haridust, enesehinnangut, kultuurieelistusi, jõukust, vaimset tervist, poliitilisi eelistusi, sotsiaalseid väärtusi jne.

Kuigi raamat kirjeldab eelkõige USA andmeid, siis on enamus reegleid universaalsed. Haslam on väljasurev tõug, kuna meie elus ja kasvatuses on füüsilise töö osakaal vähenenud. Noored ongi pehmemad. Kuid see pole väärtushinnang. Rasket füüsilist tööd jagub ühiskonnas vähem ja seega nooremate põlvkondade nahk õheneb.

Just tehnoloogia areng muutis USA Teise Maailmasõja järgsest kollektivistlikust ühiskonnast individualistlikuks. Väljendi ‘ma armastan ennast’ kasutamine raamatutes kümnekordistus alates 1980datest. Mõneti paradoksaalselt tõid individualismi lavale just kollektivistlikus ühiskonnas sündinud beebibuumerid (sündinud 1940-64). Kui 60dad algasid kollektivistlikult, siis need lõppesid individualismi võiduga, mis omakorda kahandab järjest huvi poliitika vastu. USA massiprotestid jäid 1960datesse.

Juhtimisteooria vajab uudseid kontseptsioone ja põlvkondade teemat leierdatakse tihti rohkem kui asi väärt on

Mitmed uuringud väidavad, et põlvkondade vahelisi erinevusi paisutatakse üle. Samas on fakt, et inimesed ja nende väärtused muutuvad. Võib olla üks huvitavamaid tähelepanekuid raamatust on, et väärtushinnangute nihe (nt abieluvõrdsus) toimub lausa põlvkond või paar enne, kui see peavoolu jõuab.

Kõige huvitavamad majandusteemade käsitlused tulevad tihti väljaspoolt majandusteadust. Twengega sama traditsiooni esindab hiljuti lahkunud David Graeber, kes lähenes majandusteemadele läbi antropoloogia. Twenge vastab äri põhiküsimustele paremini kui enamus äri- või majandusraamatuid. Kui te tahate teada kuidas raha teenida, paremini erinevatele sihtrühmadele müüa ning neile tooteid ja teenuseid pakkuda, siis on see faktidel ja teaduslikul analüüsil baseeruv käsitlus asendamatu. Twenge viimane 50 leheküljeline peatükk raamatus ennustab tulevikutrende. Kuna tegemist demograafiaga, siis võib seda usaldada rohkem kui enamust majandusanalüütilisi soolapuhujaid.

Loomulikult on raamat relevantsem USA turule eksportivatele ettevõtetele, kuid rahvuslikku varamut tsiteerides, Maurus on alati kodus kui talle raha tuuakse. Lugege ja vähemalt ühe euro müüte rohkem ka Eestis.

Kokkuvõttes ei kirjelda raamat niivõrd erinevaid põlvkondi vaid ühiskondlikku muutust. Kuigi paljud USA põhised teemad jäävad meile võõraks, on sarnasusi rohkem kui erinevusi. Mänguplatsi ja reeglite muutus on fakt ja seda on oluline teada kõigil ärimeestel, juhtidel ja investoritel. Parim majandusõpik koos õpikule vastava lehekülgede arvuga. 520. Ainult visadele võitjatele.