• Siim Külasepp, autor |
4 mins read

Metsavarumisega tegelevatel ettevõtetel oli 2021. aasta selgelt positiivne, tuues kaasa tugeva kasvu nii käibes kui kasumlikkuses. Kui 2020. aastat mõjutasid koroonapandeemia ja sellega kaasnenud piirangud, siis 2021. aastal vallandunud buum ehitussektoris ja aasta teises pooles alanud inflatsiooniralli energiakandjates on toonud rõõmu ka metsavarujatele. Venemaa sissetung Ukrainasse 2022. aasta veebruaris tõi aga sektoris kaasa muutusi, mida 2021. aasta andmetes näha pole.

Kui 2021. aastal valitses sektoris tervikuna tugev nõudlus eelkõige tänu saeveskite võitlusele palgitoorme pärast, siis 2022. aastal on lisandunud energiaettevõtete hinnaralli küttepuidu osas. Hetkel on selgelt näha, et energiapuidu nõudlus ja hind aina kasvab, kuid saeveskitel on terendamas langusetrendid. Ehitussektor jahtub ja inimesed on avastanud peale koroonapandeemiat teisi tegevusi peale koduremondi ning aiamajade ehituse.

Kui 2021. aastal oli metsaomanikul atraktiivne raiuda kvaliteetset puud, siis kõrgete energiahindade tõttu lähevad metsamehed 2022. aastal ka vähemväärtusliku puidu järele. Seega on sektor endiselt atraktiivne ning kui 2021. aastal kasvas sektoris tegutsevate ettevõtete koguarv 10%, siis sellele võib tänavu lisa oodata.

Käibe ja kasumlikkuse märkimisväärne kasv

2021. aasta käibenumbrite kasvu võis mõneti ette näha, kuna 2020. aastal olid puidutoorme hinnad madalamad seoses Kesk-Euroopa üraskipuidu ülepakkumisega Euroopa põhjaosas. Samas saematerjali agressiivne nõudluse kasv viis okaspuupalgi hinnad 2022. aasta keskpaigaks tasemeni, mida pole Eestis kunagi varem nähtud – 150 eurot tihumeeter. Majanduse jahtumine ning Vene ja Valgevene puidu massiline sissevedu enne sanktsioonide kehtima hakkamist käesoleva aasta kesksuvel viis palgihinnad praeguseks hetkeks langusesse. Küttepuu hind aga jätkab energiakriisis kasvamist ja hinnatippu prognoosida on äärmiselt keeruline.

Kuigi 2021. aastal kasvas metsavarujate käive võrreldes eelneva aastaga ca 23%, siis seniseid trende arvestades võib prognoosida vähemalt samasugust käibe suurenemist ka tänavu. Sektori kasumlikkus suurenes 2021. aastal märgilised 43%, tuues nii metsaomanikele kui ka -varujatele erakordselt head kasumit. Võib arvata, et 2022. aastal tuleb kasumlikkuse osas siiski mõneti järgi anda, seda tulenevalt väga suurest, 25%lisest inflatsioonist Eestis, mis paratamatult kasvatab märkimisväärselt ettevõtjate kulusid. Sarnaselt teistele sektoritele pole võimalik ka siin kõiki kulusid ilmselt toote omahinda lisada.

Palk ja tööhõive sektoris

Töötajate arv sektoris on olnud viimastel aastatel stabiilne. Arvestades käibe ja kasumlikkuse kasvu, siis tervikuna on sektor palgatöötajale kindlasti atraktiivne. Kuigi metsavarujate keskmine kuupalk kasvas 2021. aastal vaid 5%, jõudes aasta keskmisena 1788 euroni, siis andmed 2022. aasta kohta näitavad keskmise palga jõudmist 2049 euroni kuus. Kõrge palgihind ja valitsev energiakriis on kasvatanud sektoris hõivatute arvu käesoleval aastal üle 6%. On selge, et ülikõrge inflatsioon annab märku vajadusest kasvatada töötajate palkasid, samas keskmisest kõrgem palgakasv näitab ka metsavarumisettevõtete omanike valmidust jagada kasumit oma töötajatega.

Sektori tugevat positsiooni kinnitab ka maksuvõla vähenemine riigi ees ca 50% võrreldes aastataguse ajaga, ulatudes 2022. aasta keskel 370 000 euroni.

Metsatagavara väärtuse kasv

Saab pidada igati loogiliseks, et sektori varade väärtus on tulenevalt puidu hinnakasvust ka suurenenud. Kui puidu kallinemine ja varade väärtus on üldjuhul korrelatsioonis, siis teine aspekt, mis toetab varade suurenemist, on kindlasti asjaolu, kus metsamaa kõrge hind turul motiveerib erametsaomanikke oma metsa müüma. Ostjateks üldjuhul on ettevõtted, kes siinkohal ka Äripäeva TOPi tabelites kajastuvad.

KPMG lai kliendibaas ja metsandussektori kogemus kinnitavad, et paljud metsaettevõtjad seisavad igal majandusaastal väljakutse ees: kuidas määrata oma metsale õiglane väärtus? See ülesanne on eriti keeruline volatiilses ja ettearvamatus majanduskeskkonnas, kus tulevikuväärtuse prognoosimine on äärmiselt raske ning ka turul toimunud tehingud ei anna alati päris adekvaatset pilti metsa väärtusest. Seda on oluline silmas pidada varade väärtuse kasvu tõlgendamisel, sest metodoloogiad, mida ettevõtted varade väärtuse hindamisel kasutavad, on kohati üpris erinevad.

Sektori jätkusuutlikkus

Teine aktuaalne teema on sektori ettevõtete jätkusuutlikkus, kus pikaajaline edu sõltub paljuski sellest, kuidas tullakse toime turu ja keskkonna muutustega ning sotsiaalsete mõjudega. Kriitilise tähtsusega on leida ettevõtte huve arvestavad lahendused tööjõuturu, keskkonnaressursside kallinemise ja ettevõtte tegevuse ühiskondliku mõjuga seotud probleemidele. Samuti tuleb vastata huvigruppide ootustele ning üha karmistuvatele seadusenõuetele.

Seetõttu vajavad sektori ettevõtted üha rohkem head ja praktilist nõu nii hindamismudelite valikutel kui ka jätkusuutlikkuse teemadel. KPMG globaalne võrgustik võimaldab meie nõustajatel pakkuda parimaid praktikaid kogu maailmast nii metsaväärtuse hindamisel kui ka jätkusuutlikkuse strateegia arendamisel ja elluviimisel.

 

NB! Vaata ülevaadet lähemalt Äripäeva Infopanga koostatud metsavarumise konkurentsiraportist https://pood.aripaev.ee/metsavarumine