• Siim Kannistu, autor |
3 mins read

Rahvusvaheline Finantsarvestusstandardite Nõukogu (IASB) pikendas ühe aasta võrra COVID-19 tagajärjel saadud rendisoodustuste lihtsustatud kajastamist lähtuvalt standardist IFRS 16 Rendiarvestus. See on vastuseks koroonaviiruse pandeemia tagajärjel tekkinud majanduslikele väljakutsetele, mis kestavad kauem kui alguses oodati. Muudatuse täienduse võib kasutusele võtta kohe kui Euroopa Liit selle heaks kiidab, mis eeldatavasti toimub aprillikuu jooksul.

Muudatuse sisu

2020. aasta mais muutis IASB standardit IFRS 16 Rendiarvestus.  Standardimuudatus sisaldas lihtsustavat erandit, mis tegi rentnike jaoks oluliselt lihtsamaks COVID-19-st otseselt tulenevate rendisoodustuste kajastamise. Lihtsustav erand kaotas nõude käsitleda rendisoodustust lepingu muudatustena, kui rendisoodustus on saadud COVID-19 tagajärjel ning muud teatud kriteeriumid on täidetud.

2020. aasta muudatuse kasutamine oli ajaliselt piiratud ja lihtsustavat erandit sai kasutada ainult sellistele rendisoodustusustele, mille rendimaksete vähendamine mõjutab makseid, mis algselt tasuti 30. juunil 2021 või enne seda.

COVID-19 pandeemiast tulenevad majanduslikud väljakutsed on püsinud oodatust kauem. Seetõttu peavad ilmselt paljud rendileandjad ja rentnikud läbirääkimisi täiendavate rendisoodustuste üle, mis kehtivad kauem kui 30. juuni 2021. Seetõttu pikendati lihtsustava erandi rakendamise perioodi 12 kuu võrra ehk seda saab nüüd rakendada ka rendisoodustustele, mille puhul rendimaksete vähendamine mõjutab makseid, mis algselt tasuti 30. juunil 2022 või enne seda.

Jõustumine

Muudatus hakkab kehtima 1. aprillil 2021 või hiljem algavate aruandeperioodide puhul, kuid rentnikel on lubatud varasem rakendamine. Seda, kas muudatus on juba Euroopa Liidu poolt kinnitatud või mitte, saab jälgida siit.

Kavandatav muudatus on kohaldatav tagasiulatuvalt ning selle esialgse rakendamise kumulatiivset mõju kajastatakse jaotamata kasumi algsaldos. Kavandatud muudatuse esmakordsel rakendamisel ei rakendata IAS 8 „Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead“ paragrahvi 28 punkti f alapunkti avalikustamisnõudeid.

Üleminekuprobleemid

Lihtsustava erandi algne versioon oli ja jääb valikuliseks. Samas ei ole muudatus tegelikult vabatahtlik. Seda seetõttu, et rentnik, kes otsustas rakendada 2020. aasta muudatusega kehtestatud lihtsustavat erandit, peaks pikendust rakendama järjekindlalt sarnastele rendisoodustustele.

See tähendab, et rentnikel võib tekkida vajadus muuta varasemat rendimuudatuste arvestust, kui rendisoodustus ei olnud 2020. aasta muudatuse kohaselt esialgse lihtsustava erandi jaoks kõlblik, kuid pikendamise tulemusel muutub see kõlblikuks. Selle raamatupidamisliku muudatuse teostamiseks vajalikke täiendavaid jõupingutusi leevendab osaliselt IASB poolt pakutud muudetud tagasiulatuva ülemineku lähenemisviis (modified retrospective transition approach).

Täiendav info:

Hetkel kehtiva rendisoodustuste lihtsustava erandi kohta saate täiendavalt lugeda:

  • Meie aastatagust artiklit COVID-19 tingitud rendisoodustuste kajastamine IFRS aruannetes, kus on välja toodud lihtsustava abinõu põhisisu.
  • Rendiarvestuse käsiraamatut rendisoodustustest (PDF 1.6 MB).  See sisaldab praktilisi juhiseid ja näiteid, mis illustreerivad seda, kuidas tuvastada lihtsustavaks erandiks sobivad rendisoodustused ja kuidas neid raamatupidamises kajastada. Samuti kirjeldatakse seda, kuidas rentnikud ja rendileandjad peavad kajastama rendisoodustusi, mida käsitletakse rendimuudatustena.

Tags: