• Raul Nugis, Author |
2 mins read

Sarja esimeses ja teises videos püstitasime endale ambitsioonika eesmärgi: võidelda majandussurutise ja kaugtöö poolt põhjustatud probleemidega tehniliste vahendite abil, võttes ette ja lahendades keerukaid, samas igapäevaseid automatiseerimise ja andmekaeve väljakutseid. Me otsustasime olla selles maksimaalselt leidlikud, ohverdades disaini ja ilu kiiruse kasuks.

Probleem, mida me otsustasime lahendada, on tüüpiline: massiliselt sissetulevad e-kirjad. Küsimus on, kas õnnestub osa meie igapäevastest rutiinsetest ning aeganõudvatest tööprotsessist automatiseerida nii, et me ei kulutaks päevast päeva sarnastele lihtsatele tegevustele oma väärtuslikku tööaega, vaid laseksime need lihtsad töölõigud ära teha hoopis robotitel.

Kuna konkreetsete e-kirjadega saadetakse meile andmed ja aruanded projektide kohta ning need projektid on meie organisatsiooni äritegevuse osa, ei saa me sissetulevaid e-kirjasid ignoreerida, vaid peame nutikalt kopeerima ja kokku liitma kõik andmed. Koondandmetest saame teada, kas me liigume oma igapäevatöös ja ettevõtte tegevuses tervikuna õiges suunas ja selle andmekogumi põhjal saamegi vajalikke otsustuseid teha. Otsustusteni jõudmine pole aga lihtne, kuna erinevaid projekte ja andmeid on tohutult palju ja meil kuluks nende andmete (antud juhul sissetulevate e-kirjade) haldamiseks meeletult aega.

Lahendatud minutitega

Kahe esimese lühikese videoga lõime automaatlahenduse, mis käib üle meie ettevõttele laekuvad e-kirjad, leiab üles nendes olevad PDF projektide aruanded, loeb ja kopeerib aruannetest välja äriandmed ning koostab loetud andmete põhjal MS Exceli tabelis koondi. Teise video lõpus avastasime ennast pingelisest olukorrast: saadud MS Excel ei olnudki sellisel kujul, et me saaksime selle põhjal ettevõtte juhtidele anda ülevaate projektide jooksvast seisust . Käesolevas, viimases videos kavatsen ma teha tabeli korda, et tekiks loogiline ja mugav ülevaade e-kirjadega sissetulnud andmetest. Selleks taaskasutan UIPath RPA (Robotic process automation) platvormi.
Vaata lähemalt videosarja viimastest 3. osast:

Vaata lisaks ka teist osa:

Vaata lisaks ka esimest videot: