• Raul Nugis, Author |
1 min read

Sarja esimeses videos püstitasime endale ambitsioonika eesmärgi: võidelda majandussurutise ja kaugtöö poolt põhjustatud probleemidega tehniliste vahendite abil, võttes ette ja lahendades keerukaid, samas igapäevaseid automatiseerimise ja andmekaeve väljakutseid. Me otsustasime olla selles maksimaalselt leidlikud, ohverdades disaini ja ilu kiiruse kasuks.

Näitena kasutan väljamõeldud kohalikku omavalitsust

Sarja esimeses osas valisin lahendamiseks tüüpilise probleemi: e-kirjadega sissetuleva informatsioonitulva, mille üle peame saavutama parema ja kindla kontrolli. Meile laekuv informatsioon on äriliselt või organisatsiooniliselt oluline ja on sisendiks meie ettevõtte juhtimisele ning finantsjuhtimisele.

Probleemiks on sissetulevate e-kirjade massiline hulk, mille läbilugemisest ei ole meil mingit kasu, kuna neid on liiga palju ja meil napib selleks vaba aega ning asjast teadlikke töötajaid. Kiirus ja informatsiooni terviklikkus – need on meie nõuded lahendusele. Loodame aga, et suudame lahenduse luua loetud minutitega, tuginedes robootika ja automatiseerimise valmisplatvormidele (RPA).

Kui esimeses, 21-minutilises videos selgitan probleemi ja teen valmis e-kirjadest lisade väljaeksportimise automaatika, siis lühisarja teises videos üritan luua – 14 minutiga! – esimesest videos eksporditud e-kirjalisade andmete ülevaatliku aruandetabeli. Vaatame, kuidas see mul õnnestub.

Vaata videosarja teist osa:

Vaata lisaks ka esimest videot: