2 mins read

Juhtorganite vastutuse ABC

Kutsume Teid KPMG hommikuseminarile:

Kuupäev: 16.05.2019
Toimumisaeg: 9.00-12.00
Koht: Go Hotel Shnelli, Toompuiestee 37, Tallinn 

Mida peaks teadma iga riigi ja KOV osalusega ühingu juhtorgani liige

Juhtorganite vastutust seostatakse tüüpiliselt erasfääris tegutsemisega. Ent ka riik ja kohalikud omavalitsused tegutsevad üha enam eraõiguslike juriidiliste isikute kaudu. Seejuures peab riigi või kohaliku omavalitsuse osalusega ühingu juhtorgani liige arvestama oma kohustuste täitmisel palju mitmekesisema ja keerukama regulatsiooniga võrreldes äriühingutega, milles ei esine avaliku sektori osalust ega avaliku sektori mõju muul moel. Hommikuseminaril arutame, milliste aspektidega peaks just riigi ja kohaliku omavalitsuse osalusega ühingute juhtorganite liikmed oma igapäevases tegevuses arvestama, millised on võimalikud eksimused ja sellele järgnev vastutus.

Soovitame seminaril osalemist riigi ja KOV äriühingutesihtasutuste ning MTÜ-de juhatuse ja nõukogu liikmetele.  

Räägime järgmistel teemadel:

Eraõiguslik juriidiline isik hankijana:

  • millal on eraõiguslik juriidiline isik hankija ja millal mitte;
  • millised on peamised erinevused avaliku sektori ja võrgustiku sektoris tegutsemisel ja kokkuvõte senises praktikas enimlevinud probleemkohtadest hangete läbiviimisel;
  • milline on potentsiaalne vastutus hankenõuete rikkumise eest.

Huvide konflikti ja korruptsiooni vältimine:

  • ametiisik ja tema vastutus;
  • huvide konflikt ja toimingupiirangud;
  • sisekontrollisüsteemi loomine ja asjakohasena hoidmine.

Juhtorgani liikme vastutus:

  • juriidilisele isikule ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju tsiviilsuhetes;
  • vastutuse karistusõiguslikud aspektid;
  • vastutust välistavad asjaolud;
  • konkurentsikeelu rikkumine.

Esinevad Advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaadid Kristina Laarmaa ja Ksenia Kravtšenko ning KPMG Baltics siseauditi teenuste juht Viljar Alnek.

Osalemine Vitamiinihommikul on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Ootame igast ettevõttest maksimaalselt kahte esindajat.

Registreeru seminarile SIIN, hiljemalt 6. maiks või kuni kohti jätkub.

Lisainfo tel: 667 6805, mroogna@kpmg.com