Som følge af den fortsatte nedlukning af en lang række erhverv er der i dag blevet fremsat forslag om en række initiativer, der skal styrke likviditeten i dansk erhvervsliv. 

Forslaget dækker over tre elementer:

  1. Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag
  2. Udvidelse af ordningen med lån til betaling af A-skat
  3. Ny ordning med lån til moms for SMV'er.

Nærmere om A-skat og AM-bidrag

Som følge af de allerede udskudte betalingsfrister af A-skat og AM-bidrag kan visse virksomheder stå overfor en likviditetsudfordring, når der for januar, marts og maj 2021 skal betales dobbeltrater af A-skat og AM-bidrag. Derfor har regeringen netop foreslået en A-skattelåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder kan søge om at  få tilbagebetalt den A-skat og Am-bidrag som de skal betale januar 2021 i form af et rentefrit lån.

A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalinger af A-skat og Am-bidrag i februar og marts. Desuden udvides ordningen til også at omfattet store virksomheder.

Desuden vil den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes 4½ måned for alle virksomheder. 

Nærmere om moms

Virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på op til 50 mio. kr. skal indbetale moms 1. marts 2022.

Det drejer sig for virksomheder med en omsætning på op til 5 mio. kr. om momsen for 1. og 2. halvår af 2021. For virksomheder med en omsætning på 5 – 50 mio. kr. drejer det sig om momsen for 3. og 4. kvartal 2021.

Regeringen foreslår, at disse virksomheder rentefrit kan låne den moms, der skulle have været indbetalt 1. marts, frem til 1. februar 2022.

Under moms såvel som A-skat er det en betingelse for at opnå det rentefrie lån, at virksomheden ikke er under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller i likvidation. I tilfælde af at der er anden gæld, vil lånet blive anvendt til modregning af disse restancer.

Vores kommentar

Forslaget afbøder en øjeblikkelig likviditetsudfordring, men ændrer ikke på, at der for langt de fleste virksomheder vil opstå en ny udfordring med momsbetalingen og betalingen af a-skatter og AM-bidrag, når lånet skal indfries 1. februar 2022.
 

Læs mere om tiltaget på Skatteministeriets hjemmeside her

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du mere end velkommen til at kontakte vores eksperter:

Partner i Indirect Tax Flemming Lind

Director i Mobility & People Services Pernille Paisen 

Connect with us