Webinar | Håndtering af kildeskatter i Danmark og udlandet

En del af Tax Navigation 2023

Dette webinar vil have fokus på hvordan kildeskat skal håndteres i Danmark og udlandet.

Tax Navigation 2023

  

Dato: Tirsdag den 12. september 2023

Tid: 09.00 - 10.00

Sted: Microsoft Teams

Pris: Det er gratis at deltage

Baggrund

Både danske og udenlandske skattemyndigheder har gennem de seneste år haft et tiltagende fokus på kildeskatter. Da krav om indeholdelse af kildeskat kan medføre dobbeltbeskatning og omkostninger til compliance, vil det ofte være væsentligt for skatteyder at have opmærksomhed herpå.

Vi vil på webinaret gennemgå de danske og internationale regler på området med fokus på hvilke typer af betalinger, der kan være genstand for kildebeskatning. Dertil vil vi gennemgå hvilke forpligtelser der opstår, hvilke drøftelser der bør tages med eksterne og interne parter samt dele erfaringer med håndtering af kildeskatter i en række andre lande. Endelig vil vi komme ind på EU's arbejde med forsimpling af processerne i forbindelse med kildeskatter.

Program

Følgende spørgsmål vil blive opklaret på webinaret

  • Hvilke typer af betalinger medfører indeholdelse af kildeskat?
  • Hvilke krav skal overholdes i forbindelse med indeholdelse af kildeskat?
  • Kan der opnås fritagelse for indeholdelse af kildeskat på betalinger til udlandet?
  • Kan der opnås lempelse for kildeskatter betalt i udlandet?
  • Kan kildeskatter tilbagesøges?
  • Hvilke sanktioner er gældende i forbindelse med manglende indeholdelse af kildeskat?

Målgruppe

Webinaret er henvendt til dig, der arbejder som Finans- og/eller Skattemedarbejder, og som har kildeskat som en del af dine ansvarsområder.

Oplægsholdere

Director, Lars Terkilsen

Manager, Steffen Bonde Jensen

Praktisk information

Mødet afholdes online på Microsoft Teams. Du modtager praktisk info og link til deltagelse per mail.

Vi glæder os til at se dig online!

   

informative image