Få styr på momsen – Hvad har Skattestyrelsen fokus på?

Bliv klogere på hvilke momsområder virksomheder oftest fejlindberetter og få større indsigt i den nye rentelov.

Hvordan påvirker den nye lov om renter på korrektioner af moms og afgifter virksomheder?

Tax Navigation 2023

Dato: Tirsdag den 14. marts 2023

Tid: 9.00 - 10.00

Sted: Microsoft Teams

Pris: Det er gratis at deltage

Baggrund

Moms kan være svært, hvilket kræver den rette fokus fra virksomhederne for at kunne overholde deres indrapporteringsforpligtelser.

Dette er Skattestyrelsen opmærksom på og sammenholdt med kritik fra Rigsrevisionen om manglende momskontroller, har vi henover de seneste måneder oplevet, at nye og meget målrettede kontroller fra Skattestyrelsen har set dagens lys - bl.a. på opgørelse af kantinemoms samt indrapportering af køb og salg fra andre EU-lande. Senest har Skattestyrelsen introduceret automatisk kontrol af, om der er overensstemmelse mellem indberetninger i rubrik A og B og den særskilte indberetning i ”EU-salg uden moms”.

Frem til i dag har det i langt de fleste tilfælde ikke haft nogle konsekvenser, når virksomheder eller Skattestyrelsen har konstateret, at virksomhederne har lavet fejl i deres moms- og afgiftshåndtering, som har krævet en korrektion.

Med den nye rentelov får Skattestyrelsen nu mulighed for, i en række situationer, at opkræve renter af virksomheder, når der foretages moms- og afgiftskorrektioner. Ligeledes har vi for nyligt oplevet, at Skattestyrelsen i forbindelse med kontroller har varslet, at ukorrekte momsangivelser kan resultere i bøder på op til to gange de beløb, der ikke er indberettet korrekt.

Dette stiller endnu større krav til virksomhedernes compliance-niveau,  herunder deres processer og kontroller for håndtering af moms og afgifter.

Program

Vi gennemgår følgende til webinaret

  1. Rapporterings- og dokumentationsforpligtelser ved køb og salg fra/til udlandet, herunder Skattestyrelsens automatiseret kontrol af momsdifferencer
  2. Momsfradrag for omkostninger, der knytter sig til multimedier, biler, sponsorater og repræsentation/gaver
  3. Kantinemoms herunder, hvorfor Skattestyrelsen har sendt brev ud til 25.000 virksomheder om kantinemomsreglerne

Som deltager vil du efter webinaret;

  1. Få indblik i områder hvor virksomheder laver fejl i deres momshåndtering
  2. Information om de nye renteregler på områderne
  3. Kendskab til konsekvenserne af ikke at have styr på områderne

Målgruppe

CFO, regnskabschefer, økonomichefer, controller, skattechefer, in house-momser og. Lign som har moms som en del af sit ansvars/arbejdsområder. 

Oplægsholdere

Martin With

Rune Grøndahl

Praktisk information

Mødet afholdes online på Microsoft Teams. Link til deltagelse sendes ud på mail dagen forinden. Det vil være muligt at stille spørgsmål undervejs via chat-funktionen.

Vi glæder os til at se dig online!

   

informative image