• Bryan Faeth, Employee |

Den 28. klimakonference (COP28) blev afholdt i år i Dubai og er kendt for at være den største internationale konference om klimakrisen ledet af FN. Årets konference var ikke kun karakteriseret ved at være en platform for forhandlinger på højeste niveau på tværs af landene, men også en mulighed for unge professionelle for at engagere sig og give udtryk for deres perspektiver på overgangen til en nul-emissions fremtid/net zero.

COP28-perspektiver fra det danske Klimaråd

Vores Leaders 2050-netværk havde fornøjelsen af at have Ulla Blatt Bendtsen fra Klimarådet med live direkte fra COP28, hvor hun gav en opsummering af hendes første uge. Hun spillede en vigtig rolle i at overvåge diskussioner, networke og deltage i styregruppediskussioner. Klimarådet er et uafhængigt ekspertorgan, der rådgiver om Danmarks klimamål, mål for vedvarende energi og strategier for reduktion af udledninger. Ulla Blatt Bendtsen pointerede specifikt, hvor meget det haster at intensivere klimaindsatsen, behovet for robust klimafinansiering og vigtigheden af statslig ansvarlighed i miljøforvaltningen.

Andre vigtige forhandlingsemner omfattede den presserende klimaindsats, overholdelse af Parisaftalens mål, den årlige klimafinansieringsforpligtelse på 100 milliarder dollars og håndtering af forskellen i finansiering til tilpasning og reduktion.

Ulla Blatt Bendtsen fremhævede desuden Danmarks prioriteter, herunder debatter om strategier for udfasning af fossile brændstoffer, målet om en tredobling af vedvarende energi inden 2030 og en stærk forpligtelse til at reducere metan emissionerne.

Derudover pointerede hun, at ved de sideløbende arrangementer ved COP28, var der positive tendenser inden for ren energi og elektriske køretøjer, diskussioner om CO2-beskatning og en voksende interesse for grønne teknologier fra den private sektor. Interaktive sessioner fokuserede på emissionsafgifter, ingeniørers rolle i direkte luftindfangning og Danmarks potentiale for internationalt samarbejde.

Et yderligere indblik fra Leaders 2050 x COP28-eventet

Efter Ulla Blatt Bendtsens oplæg blev Leaders 2050-netværket, som er bestående af unge professionelle med forskellige baggrunde spredt ud over forskellige industrier, sat i gruppearbejde med mål om at debattere de relevante klimaemner. Denne øvelse gav mulighed for at få et bredt indblik med vinkler og erfaring fra de forskellige industrier. Igennem samtalerne blev det klart at der desværre ikke findes et one-size-fits-all klimaløsning. Dog blev det også klart at ved at have netop disse samtaler er det muligt at opnå nye perspektiver på de problemstillinger, som bliver italesat ved COP28, og dermed bedre bidrage til vores individuelle og kollektive bestræbelser på at løse klimakrisen

Efter gruppeøvelsen fulgte en paneldebat med de unge fagfolk, der var til stede ved COP28 for at dele deres erfaringer og give indsigt fra deres respektive områder. De fremhævede udfordringerne ved, at forhandlingerne foregår i et langsomt tempo og nogle gange er alt for datafokuserede. Der blev lagt stor vægt på den øgede repræsentation af unge og virksomheder ved COP i årenes løb, samt forventningen om øget inddragelse af unge og det fortsatte behov for en åben dialog og fremhævelse af deres afgørende rolle i udformningen af fremtidige klimapolitikker og -tiltag.

Konklusioner og resultater fra den sidste uge af COP28

Da COP28 sluttede, markerede det et markant skift i den globale klimaindsats med gennemtrængende konsekvenser. Vi kan ud fra de vigtigste konklusioner udlede at:

 • Historisk overgang fra fossile brændstoffer: COP28-konferencen nåede frem til en banebrydende klimaaftale, der for første gang udtrykkeligt opfordrer til en omstilling væk fra fossile brændstoffer. Denne afgørende beslutning repræsenterer et fundamentalt skifte i den globale energipolitik og understreger, at det haster for virksomheder at omstille sig til vedvarende energi og bæredygtig praksis.
 • Klimavidenskabens afgørende rolle i politik: COP28 fremhævede videnskabens uundværlige rolle som grundlag for klimapolitik. Vægten på videnskabelige data indikerer et behov for, at virksomheder baserer deres klimastrategier på robuste videnskabelige resultater, der sikrer modstandsdygtighed i et foranderligt miljø.

 • Inddragelse af unge og forskellige ledere: Inddragelsen og forstærkningen af unges perspektiver på COP28 understreger vigtigheden af mangfoldigt lederskab i klimaløsninger. Virksomheder bør udnytte de unges indsigt og energi til at skabe innovative og bæredygtige praksisser.
 • Fokus på en modstandsdygtig, naturbaseret økonomi: COP28 understregede nødvendigheden af en modstandsdygtig blå økonomi, hvor der lægges vægt på brugen af klima- og havdata til informeret beslutningstagning. Denne tilgang giver virksomheder mulighed for at bidrage til bæredygtighed, især inden for kyst- og havsektoren.
 • Byer som katalysatorer for forandring: Bycentre blev anerkendt som frontlinjer i kampen mod luftforurening og klimaforandringer. Virksomheder, der er involveret i byplanlægning, grøn infrastruktur og smart city-løsninger kan få stor gavn af det.
 • Mobilisering af den private sektor for ren luft: Topmødet opfordrede virksomhederne til at spille en central rolle i bekæmpelsen af luftforurening med vægt på sundhed og klima. Det åbner muligheder for virksomheder inden for sundhedspleje, overvågning af luftkvalitet og miljøtjenester.

Alt i alt understreger COP28's resultater, at det haster med en integreret tilgang til klimaindsatsen, der kombinerer videnskabelig indsigt, inddragelse af unge, økonomisk ansvar og engagement fra den private sektor. I takt med at organisationerne tilpasser sig disse nye tendenser, skal de tilpasse deres strategier til de globale klimamål og bæredygtige praksisser. Vejen frem er udfordrende, men med samarbejdsinitiativer og innovative løsninger er en mere bæredygtig fremtid stadig inden for rækkevidde.

 • Bryan Faeth

  Bryan Faeth

  Employee, Consultant, NextGen Operations

  Blog articles

Multilingual post

This post is also available in the following languages

Tags: