3 mins read

Den mest almindelige måde at sænke sit klimaaftryk på er at indgå en el-indkøbsaftale, som indeholder et grønt certifikat (Guarentee of Origin, GO). Det er en ligetil løsning, og kan købes for priser meget tæt på markedspriserne. Isoleret set kan disse certifikater på papiret sikre, at din virksomhed køber el fra vedvarende elproduktion. I dette blog-indlæg vil jeg dog argumentere for, at der findes et alternativ, der giver virksomheder større sikkerhed for at tilføre mere grøn strøm til elmikset.

For de fleste virksomheder i særligt service- og produktionssektoren forekommer størstedelen af deres CO2-fodaftryk i netop elforbruget, ligesom det også er tilfældet for mange industrivirksomheder, som bruger el til en række processer. Meget få virksomheder producerer deres egen strøm, og derfor køber de den på markedet og får den leveret fra elnettet. Når virksomheden ikke selv er herre over produktionen af den el, de forbruger, er det netop her, at en elaftale er interessant. 

De grønne certifikater er ikke tilstrækkelige til at sikre den grønne omstilling

I dag er det muligt at købe elaftaler mærket med grønne certifikater, som lover grøn strøm. Men denne måde at købe grøn strøm på har dog store udfordringer. Det er nemlig langt fra sikkert, at virksomheden via disse typer elaftaler bidrager til den grønne omstilling, da certifikaterne ikke garanterer, at der bliver bygget nye grønne elproducerende anlæg. Dette skyldes dels:

a)      at der er et markant overskud af certifikater på markedet, hvilket afspejler sig i en meget lav pris for certifikaterne, der ikke skaber tilstrækkelig incitament eller finansiering til at etablere nye vedvarende energianlæg.

b)     at der ingen garanti er for, at der opføres nye grønne energianlæg. De grønne certifikater som sælges, kommer fra anlæg som allerede er opstillet, og der er ingen krav om, at indtjeningen skal gå til at etablere nye grønne anlæg. Dermed har køb af grønne certifikater den lidt kedelige effekt, at alle de øvrige kunder, som køber deres strøm fra det almindelige elmiks, blot får mere sort strøm, end de fik før, da der ikke tilføjes mere grøn strøm til systemet.

c)      endeligt er prisen på certifikater langt fra nok til at opføre nye vedvarende energianlæg.

PPA’en sikrer den grønne omstilling

Der findes heldigvis et godt, sikkert alternativ til at sikre, at ens virksomhed får grøn strøm i stikkontakten. Nemlig PPA’en, som altså står for Power Purchase Agreement. Typisk vil en PPA indeholde en plan for etablering af en mængde grøn strøm svarende til ens årlige elforbrug over en periode på 10-15 år, som så afregnes til en fast pris. På den måde sikrer en PPA, at der tilføres lige så meget ny grøn strøm til elsystemet, som virksomheden forbruger.

En af fordelene ved en PPA er, at udviklere af vindmølleparker og solceller kan finansiere en stor del af deres projekter med fremmedkapital, som enten kan være umulig at fremskaffe eller uforholdsmæssig dyr, hvis projektet alene forlader sig på markedsprisen for el, som er meget fluktuerende. Ved at indgå en PPA kan udviklerne altså opnå adgang til mere og billigere fremmedkapital, og med lavere samlede finansieringsomkostninger kan projektet ofte gennemføres til en lavere pris end den gennemsnitlige markedspris for el.

Når PPA’er alligevel ikke er mere udbredte, kan det skyldes kompleksiteten ved at indkøbe PPA’er, samt at der har været en række mindre gode eksempler i Danmark på virksomheder, der har købt PPA’er. I disse tilfælde har elementer af PPA’en ikke været tilstrækkeligt belyst eller analyseret, hvilket har medført, at disse virksomheder er endt med at betale en højere elpris, end de havde forventet ud fra den PPA-pris, de havde set på kontrakten.

Ved indkøb af en PPA er det derfor vigtig:

  • at række ud til en rådgiver med tidligere erfaring fra udarbejdelse af en PPA, og som både har teknisk og markedsmæssig forståelse for elmarkedet såvel som juridisk ekspertise. Dette kommer naturligvis med en omkostning, men for store virksomheder vil den korrekte rådgivning hurtigt kunne tjene sig selv ind set i lyset af, at PPA’er typisk løber i 10-15 år.
  • at sørge for at forankre indkøbet i organisationen, så både ESG, indkøb og ledelsen er inddraget.

Multilingual post

This post is also available in the following languages