3 min read

De børsnoterede virksomheders ESG-strategi er blevet en vigtig del af investeringsprocessen, når kapitalforvaltere og analytikere værdiansætter en virksomhed. Men lever ESG-strategien egentlig op til investorernes forventninger, og hvilke forhold bør en veludviklet ESG-strategi tage højde for?

Jeg har igennem en lang årrække arbejdet med aktieanalyse og rådgivning af institutionelle investorer. På ESG-området har de fleste investorer længe arbejdet med screenings og eksklusion, med det formål at styre helt udenom uetiske investeringer eller specifikke brancher. I dag handler det i høj grad om at få en forståelse for virksomhedernes største ESG-risici og -muligheder, samt hvordan de potentielt kan påvirke den fremtidige indtjening og værdiansættelse af aktien. 

Det handler om væsentlighed og risici

Strategien bør altid starte med en væsentlighedsanalyse for at identificere de elementer inden for ESG-området, der har størst betydning for virksomheden og dens vigtigste stakeholders. Investorerne forventer, at virksomhederne informerer om og forholder sig til de største risikofaktorer med en vurdering af, hvordan de forventer at kunne mitigere disse risici. Investorerne har fokus på hele værdikæden, så risikovurderingen bør inkludere leverandører, kunder, samarbejdspartnere med videre.

Risici og væsentlighedsvurderingen varierer fra branche til branche. Typiske eksempler på risici er effekter af klimaforandringer, adgangen til ressourcer f.eks. energi og vand, IT-sikkerhed, waste management, ny regulering og ændret forbrugeradfærd drevet af ESG-agendaen.  

Hvordan udnyttes mulighederne?

Investorerne har desuden fokus på, hvordan ESG-strategien kan skabe værdi for virksomheden bl.a. gennem skabelsen af flere bæredygtige produkter og innovative løsninger, samt reduktion af energi- og ressourceforbruget. Endelig kigger de også efter forhold, der viser, at virksomheden er på forkant med fremtidig regulering og lovgivning drevet af ESG-agendaen, og at man stiler mod høje etiske standarder.

Det er alt sammen områder, der er inde i en rivende udvikling med stiftende fokus. En god ESG-strategi skal derfor være dynamisk, så den hele tiden kan tilpasses de nye forhold og fokusområder.

Herudover er det helt essentielt, hvis virksomheder skal have succes med deres ESG-strategi, at den er en integreret del af den overordnede strategi, samt at den indeholder målbare KPI’er med et link til ledelsens incitamentsprogrammer. 

Vis konkrete initiativer og dokumenter effekterne

Det er en klar fordel at kunne præsentere konkrete strategiske initiativer, der viser hvad man gør for at nå sine målsætninger og som kan dokumentere en reel effekt. Investorerne kan hurtigt gennemskue, hvis strategien hovedsageligt består af symbolske tiltag uden egentlig betydning.

Forsikringsselskabet Tryg er et godt eksempel på en virksomhed, der gør strategien troværdig ved at præsentere konkrete målbare tiltag. Selskabet fremhæver bl.a., at et initiativ med genbrug og reparation af flere kofangere i forbindelse med skader, sparede miljøet for mere end 45 tons plastikaffald i 2021, svarende til en total CO2-besparelse på mere end 80 tons.

En svag ESG strategi kan øge kapitalomkostningerne

Hvis virksomheder ikke har en veludviklet ESG-strategi, kan det påvirke værdiansættelsen af selskabets aktier gennem en højere risikopræmie og/eller mindre tiltro til den fremtidige vækst. I sidste ende vil det påvirke adgangen til og prisen på kapital. De fleste investorer står over for et hav af investeringsmuligheder og kan ofte finde alternative selskaber inden for samme branche, der giver samme eksponering. Det kan derfor blive dyrt at fejle på sin ESG-strategi ikke mindst i forhold til sine væsentligste peers.   

Multilingual post

This post is also available in the following languages