TDC har automatiseret en lang række processer, som koncernen tidligere havde outsourcet til samarbejdspartnere i blandt andet Indien. TDC har brugt Intelligent Automation til at backsource processer relateret til kundeindbetalinger, sådan at medarbejderne i Danmark nu i stedet arbejder sammen med en robot. Koncernen har lavet en ”end-to-end” løsning, hvor en stribe processer er tænkt med fra starten, og med bare én robot har TDC sparet 10 årsværk.    

KPMG har hjulpet os, som samarbejdspartner, til at forstå, at det er teknologien først og så mennesker. Så har vi kunnet kigge på nogle rigtigt gode løsninger sammen.

Nina Winter Jensen
Afdelingschef
Business Process Management, TDC