En ny praksis til styring af transportinfrastruktur

Sund & Bælt driver kritisk infrastruktur i Danmark, herunder Storebæltsbroen, der kræver langsigtede investeringer og en høj tilgængelighed. Store infrastrukturudbydere baserer traditionelt beslutninger om geninvestering på begrænsede data og ansatte med stor erfaring. Sund & Bælt har erkendt nødvendigheden af at fastholde denne viden, når der sker et generationsskifte i den nærmeste fremtid for at støtte dem i at foretage løbende forbedringer og datadrevne beslutninger.

KPMG har vist sig at være en højtydende og meget dedikeret partner, der bringer værdifuld teknologisk indsigt og et dedikeret team.

Mikkel Hemmingsen
CEO
Sund & Bælt



I rollen som strategisk partner har KPMG hjulpet Sund & Bælt med at udvikle et avanceret datadrevet aktivstyringssystem og beslutningstagningsværktøj. Vi kalder det 360˚ TBM. Det øger gennemsigtigheden og reducerer omkostninger til reinvesteringer og driftsomkostninger i hele værdikæden. Sund & Bælts reinvesteringsomkostninger er faldet 40 %, og driftsomkostninger forventes at blive reduceret med 10 % inden for fem år efter implementering af 360˚ TBM. Derudover har Sund & Bælt været i stand til at strukturere enorme mængder data over aktiver mere effektivt og skabe større værdi for færre ressourcer.

Følg os