AI får fortsat velfortjent opmærksomhed fra virksomhedsledere på grund af sit transformationspotentiale. Men al denne begejstring har også medført en vedvarende bekymring: Hvordan vil AI blive reguleret?

Denne vedvarende usikkerhed er blevet identificeret som den største barriere for implementering af AI i de seneste undersøgelser, KPMG har lavet. Med vedtagelsen af EU-parlamentets lov om kunstig intelligens (AI Act/AI-forordningen) vil mange organisationer nu begynde at få klarhed over detaljerne i denne første lovgivning af sin slags. EU-Parlamentet har allerede godkendt Kommissionens udkast, og loven forventes at træde i kraft i juni eller juli 2024. Få et overblik over alt, hvad du har brug for at vide, her.

Tanken bag AI-forordningen er, at jo højere risikoen er for et AI-system, jo strengere er de tilknyttede krav og forpligtelser. AI-reguleringen skal øge brugernes tillid til AI i EU og dermed skabe bedre betingelser for innovation for producenter og brugere af AI-applikationer. EU's AI Act favner bredt og påvirker enhver organisation, der bruger AI-teknologi som en del af produkter eller tjenester, der leveres i EU.

Mange aspekter af EU's AI Act vil være udfordrende for organisationer at implementere og håndtere, især med hensyn til teknisk dokumentation for test, gennemsigtighed og forklaring af AI-applikationer. Derudover er det også vigtigt, at organisationer knækker koden til, hvordan man bygger bro mellem de juridiske aspekter og de praktiske aspekter af AI-brug. Vi har listet otte konkrete trin, som din organisation kan gå i gang med her.

Overtrædelser af AI-forordningen kan resultere i bøder på op til 30 millioner euro eller op til seks procent af det samlede årlige globale salg i det foregående regnskabsår, hvilket gør sanktionerne sammenlignelige med dem i GDPR.

AI-forordningens formelle godkendelse sætter gang i en række regler, som vil blive indført over to år. Den nye lov indeholder en specifik definition af AI, differentierede risikoniveauer, detaljeret forbrugerbeskyttelse og meget mere. 

Ofte stillede spørgsmål

EU's AI Act (AI-forordningen på dansk) er det første horisontale og selvstændige AI-rammeværk. Den er designet til at regulere både udvikling og brug af AI og har til formål at sikre, at AI-systemer er sikre og respekterer grundlæggende rettigheder.

Forpligtelserne i EU's AI Act påvirker producenter, leverandører og distributører af AI-systemer, produktproducenter, der inkorporerer AI-systemer i deres produkter, og brugere af AI-systemer. I bund og grund påvirker det stort set alle virksomheder, der er involveret i AI i EU. 

Det er meningen, at AI-forordningen skal implementeres gradvist over tid. I stedet for en enkelt officiel startdato vil forskellige regler og kontroller blive indført i faser. Loven forventes at blive officielt håndhævet mellem slutningen af 2024 og sommeren 2027. 

Mød vores team


AI-forordningen kræver forståelse for både nye teknologier og juridiske aspekter. Derfor arbejder vi tværfagligt og kombinerer ekspertise fra flere af vores serviceområder for at sikre, at vi giver dig mest mulig værdi og forbereder dig på lovgivningen på den bedst mulige måde. Vi kan blandt andet hjælpe dig med at:

  • Forstå AI-værktøjer, implementere dem og sikre bedste praksis.
  • Foretage en GAP-analyse med hensyn til compliance, og hvad du skal være opmærksom på.
  • Tage hensyn til privatlivets fred og GDPR.
  • Forberede din organisation på AI-forordningen, herunder uddanne dine medarbejdere.
     
Employees