AI forandrer finansiel rapportering og revision

AI transformerer finansiel rapportering og revision og vil vokse med varierende hastighed i hele verden og på tværs af brancher - og hjælpe virksomheder med at skabe smartere og mere sammenhængende informationsstrømme med bedre identifikation og reaktion på risici og en meget større evne til at opdage uregelmæssigheder og afvigelser.

KPMG's »AI in financial reporting and audit: Navigating the new era« er en undersøgelse blandt globale topledere og virksomhedsledere i 1800 virksomheder. Den bekræfter vigtigheden af AI i finansiel rapportering og revision og gør det klart, at det ikke er en hype. AI ændrer revisionen, og virksomhederne forventer, at revisorerne viser vejen.

Vores forskning viser, at vi står på tærsklen til en ægte revolution inden for finansiel rapportering: Vi bevæger os fra »den digitale tidsalder« til »AI-tidsalderen«, hvor intet nogensinde vil blive helt det samme igen. Læs vores seneste rapport for at finde ud af mere.

Key facts

64 % af de adspurgte virksomheder forventer, at revisorerne får en rolle i evalueringen af deres brug af AI i regnskabsaflæggelsen, og at de skal give sikkerhed for og attestere deres AI-kontroller.
100 % af virksomhederne sagde, at deres bestyrelser har taget strategiske skridt i forhold til AI.
Næsten 72 % af de adspurgte virksomheder er i gang med at afprøve eller bruge AI i regnskabsaflæggelsen.

Om tre år forventes det at være steget til
99 % af virksomhederne.
57 % af virksomhederne sagde, at de vil implementere gen AI til finansiel rapportering i løbet af de næste tre år.
AI udgør nu 10 % af it-budgettet og vil stige markant i løbet af det næste år.