Dette hæfte giver dig et overblik over, hvorledes nye IFRS-standarder mv. kan påvirke din IFRS-delårsrapport i 2024.

Dette er vores IFRS-delårspublikation, hvor vi illustrerer de nye regler, der er obligatoriske for 2024 for delårsrapporter, der aflægges efter IFRS Accounting Standards (IAS 34) og yderligere danske krav til delårsrapporter.

Ingen af de nye standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2024, medfører nye eksplicitte oplysningskrav i delårsregnskabet. Vi har derfor valgt udelukkende at præsentere de primære opgørelser, indledningen til anvendt regnskabspraksis, som skal tilpasses med de nye standarder og fortolkningsbidrag, der implementeres i delårsregnskabet.

I appendiks finder du bl.a. en oversigt over de ændringer, der påvirker 2023, et overblik over de fremtidige regler i årsregnskabsloven for bæredygtighedsrapportering, jf. det fremsatte lovforslag, hvor disse regler over tid vil erstatte det nuværende krav om en redegørelse for samfundsansvar samt vores tjekliste til delårsrapporten aflagt efter IAS 34 med tillæg af danske oplysningskrav.