Mange kræfter er på vej til at påvirke den fremtidige udvikling inden for indkøb. I lyset af usikkerheden om deres tempo og indvirkning bør indkøbsteams forberede sig på et utal af potentielle scenarier.

I denne rapport undersøger vi, hvordan disse kræfter kan påvirke indkøbsteams, og diskuterer, hvordan indkøbsledere kan reagere - og hvilke kompetencer de skal bruge for at trives. Vores indsigter er suppleret med resultater fra KPMG 2023 Global Procurement Survey, som blev foretaget blandt 400 ledende indkøbere fra en række forskellige brancher.

Indkøbsledere har en reel mulighed for at omforme deres funktioner til at have strategisk indflydelse, muliggjort af generativ AI og automatisering, for at drive højt præsterende, bæredygtig indkøbsaktivitet.



77 % af indkøbscheferne siger, at risikoen for forsyningsafbrydelser er en kritisk ekstern udfordring.





Forudsigende analyser og generativ AI er de to teknologier, der sandsynligvis vil få størst indflydelse på indkøbsfunktioner i løbet af de næste 12-18 måneder.




66 % af indkøbscheferne understreger, at øgede lovkrav og ESG-krav vil få stor indflydelse på strategisk indkøb i de næste 3-5 år.1


Fem strategiske nødvendigheder for at håndtere signaler og gribe nye muligheder


gennem redundans og regelmæssige risikovurderinger, øget reshoring/nearshoring og reduktion af sole sourcing med øget gennemsigtighed i forsyningskæden og fleksible leverandørforhold.




Dette fremskynder databehandling og -analyse og skaber indsigt, der driver innovation og forbedrer produktivitet og beslutningstagning.




og opbyg en køreplan for at styre investeringer i en gennemsigtig, bæredygtig forsyningskæde og overholde ESG-regler.




til at optimere omkostninger, serviceniveauer og arbejdskapital og genoverveje kategoristrategier, håndhæve leverandørkontrakter og gennemgå kontraktprisformler.




ved at tilbyde strategiske roller med hurtige avancementsmuligheder, investere i færdigheder inden for leverandørstyring og TPRM og automatisere kategoristyring.





Indkøbsledere siger, at udvikling af ESG-kompetencer er deres førsteprioritet i de næste 3-5 år.





Implementering af dataanalyse er den vigtigste aktivitet i løbet af de næste 12-18 måneder.





41 % af indkøbslederne vurderer deres organisations kategoristyring som "meget moden".2



Sådan kan vi hjælpe jer

Vores Procurement Advisory-team kan udvikle strategier for indkøb, designe driftsmodeller og gøre det muligt for teknologi at skabe værdi over tid. Vi har en flerdimensionel tilgang, der forudser løbende ændringer i teknologi, markedsforhold og organisatoriske prioriteter - for at hjælpe jer på hvert trin af transformationsrejsen.

Kontakt os nedenfor for at høre mere.