De globale VC-investeringer faldt til 75,9 milliarder dollars fordelt på 7.520 aftaler i 1. kvartal '24, drevet af vedvarende bekymringer om geopolitiske spændinger, manglen på exits på markedet og et mærkbart fald i investeringerne i de senere handelsfaser.

Venturekapitalinvesteringer i Nord- og Sydamerika langt foran Asien og Europa

Nord- og Sydamerika tiltrak den største andel af venturekapitalinvesteringer globalt i 1. kvartal '24 (38,2 milliarder dollars fordelt på 3.205 aftaler), primært drevet af investeringer og aftaler i USA (36,6 milliarder dollars fordelt på 2.882 aftaler).

Asien tiltrak det næsthøjeste niveau af VC-investeringer i dette kvartal (18,9 milliarder dollars på tværs af 2.305 aftaler), anført af tre store kapitalforhøjelser i Kina - en kapitalforhøjelse på 1,1 milliarder dollars af EV-virksomheden IM Motors, en kapitalforhøjelse på 1 milliard dollars af AI-fokuserede YueZhiAnMian og en kapitalforhøjelse på 940 millioner dollars af Yuanxin Satellite.

I Europa steg VC-investeringerne en smule og nåede op på 17,9 milliarder dollars fordelt på 1.798 transaktioner; de største transaktioner i regionen omfattede en kapitalforhøjelse på 5,2 milliarder dollars foretaget af den svenskbaserede grønne infrastrukturvirksomhed H2 Green Steel og en kapitalforhøjelse på 431 millioner dollars foretaget af den britiskbaserede neobank Monzo.

AI er fortsat en stor drivkraft for venturekapitalinvesteringer globalt

Den voldsomme interesse for AI-drevne løsninger fortsatte i Q1'24, hvor nogle af kvartalets største handler fandt sted inden for området, anført af Anthropics 4 mia. dollars kapitalrejsning i USA. Andre store handler omfattede YueZhiAnMian (Kina), Figure AI (USA), Lambda (USA), MiniMax AI (Kina) og Mistral AI (Frankrig).

Generativ AI var fortsat et særligt varmt interesseområde for VC-investorer, både hvad angår store sprogmodeldrevne løsninger og løsninger, der sigter mod at opbygge generative AI-kapaciteter i forretningsvertikaler for at skabe reelle resultater og effektivitet. Virksomheder var fortsat særligt aktive på AI-området; Microsoft foretog en række AI-tiltag i løbet af kvartalet, hvor de indgik et nyt partnerskab med Mistral AI i Frankrig og ansatte en af medstifterne af AI-firmaet Inflection.

Cleantech er den største vinder i Europa

Mens AI tiltrak den største andel af investeringerne globalt set, stod cleantech-investeringer for mange af Europas største handler i 1. kvartal '24, herunder en kapitalrejsning fra svenske H2 Green Steel (5,2 milliarder dollars) og Alternative Energy Equipment (159 millioner dollars). ESG mere generelt har også fortsat med at tiltrække opmærksomhed fra VC-investorer, til dels drevet af lovgivningsmæssigt pres. I løbet af 1. kvartal '24 vedtog et flertal af EU's medlemslande direktivet om due diligence for virksomheders bæredygtighed (CSDDD). Når direktivet er vedtaget, vil det kræve, at store virksomheder, der opererer i EU, reviderer deres forsyningskæder for ESG-relaterede problemer, herunder overholdelse af menneskerettigheder og miljøbeskyttelseskrav.

Tendenser at holde øje med i Q2'24

På vej ind i Q2'24 vil det globale IPO-marked være et af de vigtigste områder at holde øje med. Hvis der kommer et par vellykkede børsintroduktioner i starten af kvartalet - og tegn på, at andre virksomheder er klar til en exit, kan venturekapitalfirmaerne begynde at opleve et pres fra LP'er om at åbne for deres finansiering. Der kan også komme gang i mindre M&A-aktiviteter i mange regioner i verden, da virksomheder, der ikke har været i stand til at rejse yderligere finansiering, bliver mål for nødlidende M&A, opkøb af intellektuel ejendom eller opkøb.

AI forventes at forblive meget attraktivt for venturekapitalinvestorer globalt i 2. kvartal '24, selvom investeringerne sandsynligvis vil begynde at få et mere snævert fokusområde. Industrifokuserede AI-løsninger vil sandsynligvis blive et nøgleområde for VC-investeringer, såsom løsninger, der sigter mod at forbedre effektiviteten af finansielle tjenester, advokat- og ejendomsfirmaer. Cleantech forventes også at forblive et stærkt investeringsområde i en overskuelig fremtid, både på grund af de stigende lovkrav, især i Europa, og det stigende antal lande, der prioriterer ESG-relaterede tiltag.

Igangværende antitrust-reguleringssager i både USA og Europa vil være noget, man skal holde øje med i løbet af de næste par kvartaler, med regulatorer både i EU og USA.

  • VC-investeringer nåede 75,9 milliarder dollars fordelt på 7520 handler (stabilt)

  • Down rounds tikker op - stigende som en procentdel af alle deals

  • I Europa er top 10-handlerne fordelt på 7 lande

  • B2B og sundhedspleje er fortsat modstandsdygtige

  • Kinesiske virksomheder står for 5 af de 10 største deals på globalt plan