Du er inviteret til at deltage i den 4. udgave af vores Nordic Ethics and Compliance Survey. Undersøgelsen er et fælles initiativ mellem de danske, finske, norske og svenske KPMG-medlemsfirmaer, der måler risici, modenhed og tendenser inden for etik og compliance på tværs af de nordiske lande.

Undersøgelsen tager 10-15 minutter, og oplysningerne vil blive behandlet fortroligt i henhold til reglerne om beskyttelse af personlige oplysninger. De aggregerede resultater vil blive præsenteret i en anonymiseret rapport i august 2024.

I 2023 viste undersøgelsen, at virksomheder bliver mere og mere modne i deres compliance-arbejde, men vi identificerede også flere områder, hvor der er plads til forbedringer i virksomhedernes arbejde. 

I dette års undersøgelse vil vi fortsat vurdere, hvor de nordiske virksomheder er på deres rejse inden for etik og compliance, og analysere tendenser. Den undersøger også, om virksomhederne er parate til at overholde ESG-relaterede regler og de udfordringer, som de kommende regler vil medføre.


Deltag i dette års undersøgelse:

Nordic Ethics and Compliance Survey er et fælles projekt mellem de danske, finske, norske og svenske KPMG-medlemsfirmaer. Undersøgelsessvarene vil blive holdt strengt fortrolige og ligesom sidste år, vil vil udsende en fælles rapport med resultaterne. Tak fordi du tager dig tid til at dele dine værdifulde input!