H2 2023 - Seneste udgave af Pulse of Fintech

2023 var et vanskeligt år for det globale fintech-marked, hvor både de samlede fintech-investeringer (113,7 milliarder dollars) og antallet af fintech-deals (4.547) oplevede de svageste resultater siden 2017. En storm af globale udfordringer - fra det høje rentemiljø og den høje inflation i mange lande til konflikter i Ukraine og Mellemøsten - kombineret med bekymringer om værdiansættelser og det barske exit-miljø gjorde, at fintech-investorer blev mere og mere forsigtige med deres investeringer.

Faldet i fintech-investeringer fra år til år er sket på tværs af alle nøgleregioner, hvor ASPAC oplevede det største fald - fra 51,3 milliarder dollars i 2022 til kun 10,8 milliarder dollars i 2023. I EMEA faldt investeringerne fra 49,6 milliarder dollars til 24,5 milliarder dollars inden for samme tidsramme. Nord- og Sydamerika viste den største modstandsdygtighed, idet fintech-investeringerne faldt fra 95,4 milliarder dollars i 2022 til 78,3 milliarder dollars i 2023. På landeniveau tiltrak USA to tredjedele af al fintech-finansiering i 2023 (73,5 milliarder dollars).

Betalingsområdet tegnede sig fortsat som den største andel af fintech-finansieringen blandt fintech-delsektorerne, på trods af et fald fra 57,9 milliarder dollars til 20,7 milliarder dollars mellem 2022 og 2023. Af de store fintech-delsektorer var det kun proptech og insurtech, der oplevede en stigning i de samlede investeringer fra år til år, hvor proptech-investeringerne steg fra 4,1 mia. dollars til 13,4 mia. dollars, og insurtech-investeringerne steg fra 5,9 mia. dollars til 8,1 mia. dollars. Fra et teknologisk perspektiv forblev AI, på trods af et fald i finansieringen i 2023, en klar leder og tiltrak over 12,1 milliarder dollars i fintech-investeringer.

Ser man både på 2023 som helhed og på 2. halvår af 2023 i særdeleshed, kan fintech-investorerne karakteriseres som tilbageholdende. Her er nogle af de vigtigste tendenser, vi har set på tværs af fintech-sektoren i løbet af det sidste halve år:

  • Øget kontrol af potentielle fintech-aftaler, herunder et meget stærkt fokus på rentabilitet og undgåelse af down rounds.
  • Øget interesse for B2B-fintech-løsninger, der er rettet mod aktivering snarere end B2C-fokuserede forretningsmodeller.
  • Øget fokus på partnerskaber og alliancer.
  • Stigende interesse for anvendeligheden af AI og generativ AI på tværs af fintech-sektoren.
  • Fortsat fokus på indlejrede finansielle produkter, især betalinger og udlån, som en del af overgangen til åbne banker.

Ser vi mod første halvdel af 2024, forventes investeringerne i fintech-sektoren globalt at forblive relativt lave, selvom investeringerne sandsynligvis vil begynde at stige, når renterne falder, og der er konsensus om, at det vil ske i 3./4. kvartal. AI vil sandsynligvis fortsat være et nøglefokus, ud over B2B-løsninger. M&A-aktiviteten forventes også at stige, da investorer leder efter muligheder for at købe nødlidende aktiver.

Et område, der har modstået tendensen i fintech-livsfasen, er opstarts- og seed/pre-seed-finansiering. Selvom aftalestørrelserne er små, fordi investorerne spreder deres risiko, er antallet af gennemførte aftaler rekordhøjt. Det er tydeligt, at investorerne tester og lærer, hvilken næste bølge, fintech-forretningsmodel, der vil være kommercielt attraktiv.

Uanset om du er grundlægger af en ny fintech-virksomhed eller CEO for en stor finansiel institution, er det vigtigt at overveje, hvordan din virksomhed kan skabe mest mulig værdi fra dine operationelle aktiviteter, så du er godt positioneret til at være bæredygtig på lang sigt. Når du læser denne udgave af Pulse of Fintech, så spørg dig selv: Hvad kan vi gøre for at forbedre vores rentabilitet og sikre, at vi er bæredygtige på lang sigt?

Naviger i det seneste Pulse of Fintech

Kontakt os

Download PDF

Pulse of Fintech H2'23

Vores halvårlige analyse af de globale fintech-investeringer.Download PDF (3.4 MB) ⤓