Den 1. oktober 2023 blev CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) reglerne indført med en principiel registreringspligt

Formålet med CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) -reglerne er at indføre afgifter på importerede varer, der produceres med en høj CO2-intensitet. Og den første indrapportering skulle finde sted i januar 2024. 

Sidenhen har Energistyrelsen meddelt, at flere importører oplevede, at dataene forsvandt i CBAM-registeret, når indrapporteringen skulle finde sted. Virksomheder har derfor med fordel kunnet vente med at indrapportere, indtil disse fejl blev rettet.

Og systemfejlene i CBAM-registreret er nu rettet, hvilket gør det muligt at indberette samt indsende rapporter uden risiko for datatab. 

Nedenfor kan du få et overblik over, hvilke punkter du skal være opmærksom på ved indrapporteringer og potentielle fejlmeddelelser, samt konkrete tiltag til at minimere fejl under indrapportering.

Praktisk information og tiltag i forbindelse med indrapportering

Systemet og brugerfladen fremstår med en gammeldags fremtoning, men når man først har forstået registerets logik, er det håndgribeligt og let tilgængeligt. Dette betyder også, at det unødvendige tidsforbrug, som først var påkrævet, gradvist er blevet markant reduceret.

Der er dog stadig mulighed for fejlmeddelelser, men vi håber, at nedenstående tiltag kan være medvirkende til at reducere dem.

  • Sørg for at gemme løbende ved at trykke på ”Save” og derefter ”Save as draft”.
  • Tryk på ”Verification”, når oplysningerne for den enkelte emission er udfyldt, således du kan se, om der er fejl, inden du går videre til næste vare.
  • For den enkelte vare er der under ”Add an emission” fem faner, hvor de to, der umiddelbart skal anvendes, er ”Installations” og ”Emissions”. For at undgå fejlmeddelelser i forbindelse med verification og submission skal du sørge for under fanen ”Supplementary” at anføre ”M” i det felt, der er under denne fane.
  • I boksen, der anvendes til internt referencenummer, skal det interne referencenummer starte med en numerisk kode = ”1” osv.
  • Under ”Add an emission” er der et felt, der er benævnt ”Applicable reporting methodology”, der i udgangspunktet ikke er obligatorisk at udfylde, men der kan komme fejlmeddelelse, hvis feltet ikke er udfyldt. Der kan i dette felt skrives ”Commission rules”.

Forslag til forbedringer

Datakravene til de enkelte virksomheder, som skal indrapportere, er fortsat helt urimelige. Vi håber derfor, at EU-Kommissionen snarest muligt implementerer pragmatiske løsninger, der bl.a. medfører. 

  • At den nugældende grænse på 150 Euro per varesending for indrapportering hæves betydelig; i det mindste i perioden frem til 2026, der alene er en dataindsamlingsperiode.
  • At det overvejes – også efter 2026 – at indføre simplifikationer for indrapportering og afregning af afgiften for lejlighedsvise importører.
  • At der ikke stilles højere datakrav til indrapportering af de faktiske emissioner end importørerne – selv efter kontakt til leverandøren - rent faktisk har mulighed for at honorere. Uanset, der er tale om et regelsæt, der skal medvirke til opfyldelse af EU’s klimamål,  må man kunne forvente proportionalitet og retssikkerhed.
  • At systematikken i afgiften genovervejes, så afgiften ikke tilskynder til færdigvare-produktion uden for EU.

Hvad kan I selv gøre?

Hvis jeres varer er omfattet af CBAM-reglerne, så må man, som reglerne pt. er, bide i det sure æble. Det kan dog stadig være værdifuldt at undersøge, om varerne er korrekt tariferet, og hvilket oprindelsesland de har.

Varekoden og varernes oprindelse er afgørende for, om der er en indberetningsforpligtelse, og fra 2026 også en kvotebetalingsforpligtelse for varerne. Vores erfaring viser desværre, at forkerte varekoder ofte anvendes ved indfortoldning.

Oprindelseslandet er ikke nødvendigvis afsendelseslandet, men som tommelfingerregel er det landet, hvor varerne har gennemgået den sidste væsentlige økonomiske forarbejdning. Derfor kan der muligvis være en mulighed for helt eller delvist at undgå indberetning.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp eller support til dette område, så er vi et helt team, der står klar til at hjælpe dig.