I denne publikation giver vi dig et overblik over de væsentligste forskelle mellem årsregnskabsloven og IFRS-standarder gældende fra 1. januar 2023.

Publikationen fokuserer primært på de indregnings- og målingsmæssige forskelle og fremhæver kun få af forskellene på oplysnings- og præsentationssiden.

I appendiks har vi givet et overblik over, hvilke IAS- og IFRS-standarder, der udgør fortolkningsbidrag til årsregnskabsloven opdelt på regnskabsposter. Der er samtidig også givet et overblik over IFRIC-agenda decisions på hvert område.

Vi gør opmærksom på, at det alene er væsentlige forskelle, der omtales, og at anvendelse af dette overblik ikke er en garanti for identifikation af samtlige forskelle. Dette vil kræve en nærmere analyse af virksomhedens specifikke forhold og transaktioner.

Vedtagne, ikke-ikrafttrådte IFRS-standarder og fortolkningsbidrag er ikke behandlet.

Kontakt os