Efter flotte resultater i Transformation & Sustainability-afdelingen og en solid tilstedeværelse i KPMG er Christian Max Hansen blevet udnævnt til Head of Advisory. En opgave, der giver ham mulighed for at sætte sit præg på forretningen, og han har klare dagsordner.

Der skete en naturlig rokade, da Mads Raahede trådte op som CEO og seniorpartner og dermed slap sin Head of Advisory-titel. Christian Max Hansen blev valgt til posten, og han ser frem til at sætte kursen for rådgivningsbenet i KPMG Danmark.

”Vi er skarpe i hele vores Advisory, og lige nu ser vi et øget fokus fra kunderne på digital transformation, AI, og automatisering indenfor alle industrier. Jeg synes, vi gør det fantastisk i den del af markedet, og jeg ser os lige et mulehår foran konkurrenterne. Det forspring skal vi omsætte til mere forretning og endnu mere god rådgivning,” siger Christian Max Hansen.

Han har haft opgaven i tre måneder i skrivende stund, og titlen som Head of Advisory giver Christian Max Hansen mulighed for både at præge strategien omkring rådgivning og samtidig indfri sine ambitioner som leder.

KPMG skal være en god arbejdsplads, hvor folk trives og folk bliver. Det er mit håb at understøtte de inspirerende team-dynamikker og mere samarbejde på tværs af forretningen. Vi er allerede startet på denne rejse på ESG området, hvos vi her før jul indgik et tæt samarbejde mellem Advisory, Audit, og assurance for at blive mere effektive og prominente i ESG markedet. En One Firm tilgang bredt implementeret vil give os en stærkere position i markedet, når vi står skulder ved skulder. Vi skal være kendt for at være nemme og kompetente at arbejde sammen med og have kundens dagsorden for øje.

Synlig og tydelig ledelse er kardinalpunkter i hans professionelle virke, og derfor har han en åben dør og et øje for at bryde siloer ned. Den ærlige og direkte tale er vejen frem for Christian Max og han er meget bevidst om, at han ikke kan løfte opgaven alene.

”Jeg er virkelig nysgerrig på en dialog med vores rådgivere fra Advisory, så vi kan italesætte de ændringer, der kan gøre os endnu mere fri af kassetænkning og sætte fokus på dynamik og samarbejde. Jeg håber, at de positive takter, åbne arme og dialog jeg allerede nu har mødt i Advisory, fortsætter.”

Christian Max
Christian Max

Rutineret profil – ung i KPMG

Christian Max Hansen har blot været i KPMG Danmark siden sommeren 2021, men har gjort sig gældende som partner og chef for Transformation og Sustainability Advisory. Et arbejdsliv som konsulent hos virksomheder som Deloitte, APMM, Cognizant, Implement og Accenture har gjort ham både godt rustet og egnet til opgaven som Head of Advisory.

Inden KPMG sad Christian med store transformationsprogrammer- og projekter indenfor den offentlige sektor. Hans erfaring spænder bredt fra transformation og digitalisering til energirådgivning og grøn omstilling, så han har et stærkt blik for kundernes behov. 

Jeg oplever at markedet efterspørger faglig viden og erfaring inden for digital transformation og bæredygtighed. Udfordringen er at få indarbejdet de elementer i alt, man laver som virksomhed. Nye produkter eller forretningsmodeller bliver nødt til at have bæredygtighed som et designkriterie. KPMG er et forrygende sted at arbejde, men vi har stadig nogle ting, vi skal blive bedre til. Vores årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse viste os, at vi som ledere skal være mere synlige, og at vi skal tegne en profil, der er nem at afkode. Det er en af mine klare fokuspunkter for Advisory.

Must win battles for den nye HoA

Der bliver ikke rådgivet uden dygtige konsulenter, og der skal tilføjes flere kræfter ifølge Christian Max.

”Vi skal arbejde på vores diversitet. Jeg har en ambition om, at vi bliver mere diverse i Advisory og meget gerne i KPMG generelt. Det drejer sig om at tilføje de rette kræfter til et allerede godt hold, og det er et af de områder, hvor jeg insisterer på at gøre en forskel.”

I forhold til markedet forventes især ét område at fylde meget for hele erhvervsdanmark. De nye regler for CSRD-rapportering og ESG implementeres for mange virksomheder for regnskabsåret 2023, og de virksomheder skal rådgives omkring korrekt rapportering og dataindsamling.

”ESG er allerede et stort fokuspunkt for os, og der er et marked hvor vi skal byde ind. Især skal vi frem med vores digitale fokus på ESG- og CSRD-udfordringerne. Der arbejder vi klogere og mere digitaliseret end mange af vores konkurrenter,” siger Christian Max, som i samme åndedrag lover, at 2024 byder på en ny og mere helstøbt struktur på KPMG’s ESG-indsats. En struktur, der vil give et endnu bredere samarbejde i virksomheden.

Christian Max
Christian Max

Medarbejdere skal udfordres

Mange af dyderne fra posten som leder af Transformation & Sustainability Advisory-afdeling flyder over til hans indsats som Head of Advisory. Når det kommer til mennesker, så er han meget bevidst om, hvilken rolle han gerne vil spille overfor sine medarbejdere:

”Jeg ser mig selv som en coach og sparringspartner mere end en egentlig organisatorisk leder. Jeg vil gerne have at folk selv er egenrådige og tager beslutninger. Her har det været sjovt at komme til KPMG, hvor nogle medarbejdere har forventet, at jeg skulle bestemme. Jeg udfordrer dem i stedet og spørger dem, hvad de selv synes.”

Christian understreger, at det ikke er fordi, han ikke selv vil tage beslutninger – men hvis medarbejderne skal føle, at de har medbestemmelse og ansvar, så er det nødvendigt, at han ikke tager alle beslutningerne for dem. Derfor gør Christian en stor dyd af at presse beslutningerne ned i niveauerne, hvilket han også ser som en vigtig forudsætning for at udvikle medarbejdernes kompetencer: 

Tanken er jo egentlig, at folk skal være med hele vejen. Man skal lære det at køre konsulentfaget, men også det at køre en butik. Det er to læringsspor, som jeg synes er lige vigtige. Mange konsulenthuse glemmer den del med at lære medarbejdere at drive et konsulentfirma, og derfor har mange svært ved at gebærde sig, når de bliver forfremmet, fordi de ikke ved, hvad der forventes af dem. Det kræver tilvænning fra medarbejderne, men jeg mener stadig, at det er det rigtige.

Tak til Christian Max Hansen for at dele sine tanker. Vi glæder os til at følge arbejdet som Head of Advisory. Tillykke med titlen.