Bent Dalager er Partner, Head of Innovation og grundlægger af NewTech hos KPMG og har været i virksomheden i syv år. Bent har en baggrund inden for datalogi (AI) og yderligere uddannelse fra Harvard og MIT. Han har omfattende erfaring med digital transformation, AI, automatisering og kvanteteknologi på tværs af flere brancher, herunder særlig indsigt i finanssektoren.

Bent er desuden vært for KPMG's TechTalk podcast og er også leder af KPMG's Global Quantum hub. Uden for KPMG er han leder af IT-Branchens NewTech Policy Board, medstifter af Danish Quantum Community, medlem af ATV’s Digitale Vismandsråd og det Faglige Dataetiske Råd samt medlem af Finanstilsynets rådgivende udvalg inden for Fintech/AI. Han underviser også i AI på både CBS og Børsens Bestyrelsesuddannelse samt ved INSEAD Executive MBA.

KPMG

Kan du fortælle lidt om KPMG Trusted AI?

Bent: Trusted AI er KPMG's strategiske tilgang og ramme for design, opbygning, implementering og brug af AI-løsninger på en ansvarlig og etisk måde. Tilgangen hviler på 10 kerneprincipper på tværs af AI-livscyklussen: retfærdighed, gennemsigtighed, forklarbarhed, ansvarlighed, dataintegritet, pålidelighed, sikkerhed, tryghed, privatliv og bæredygtighed. Vi anvender allerede denne tilgang ved implementering af AI, men det bliver endnu vigtigere i de kommende år, nu hvor EU har vedtaget AI-akten (AIA). Så kunderne vil kigge i retning af os, for at hjælpe dem med at sikre, at disse principper respekteres. Hvis de ikke gør det, risikerer de nemlig en tung bøde på op til 7% af deres omsætning eller 40 millioner euro!

Essensen af disse principper betyder grundlæggende set, at AI-modellen gennemgår intens screening og testning: hvor let er det at bryde ind i modellen - er den sikker og robust? Er de data, den bruger, pålidelige og tilladte? Er modellen testet på en stor gruppe, så resultaterne er retvisende og ikke bliver forvrænget? Bruger den overhovedet de korrekte data? Hvor meget energi bruger den? Målet er at kunne stole på din AI og de resultater, den giver dig, og at få den til at operere på en etisk og pålidelig måde. Det vil kræve, at virksomheder har et solidt risikosystem til at kontrollere deres AI-processer, hvis de bruger AI indenfor såkaldte højrisikoområder (det vil sige alt, der kan have stor indflydelse på enkeltpersoner: sundhed, arbejde, økonomi, lovgivning osv.) - men der er stadig tid til at forberede sig, for loven træder først i kraft i 2026.

"Trusted AI er KPMG's strategiske tilgang og ramme for design, opbygning, implementering og brug af AI-løsninger på en ansvarlig og etisk måde"

Bent Dalager
Bent Dalager

Hvilken forskel kan AI gøre, og hvordan udvikler den sig i fremtiden?

Bent: AI gør en forskel ved at gøre vores individuelle arbejdsliv lettere, mere givende og meningsfuldt ved at fjerne kedelige opgaver, der let kan automatiseres. Men AI gavner også samfundet som helhed. Vi arbejdede sammen med Nets for nogle år siden om at skabe en AI-baseret anti-svindel maskine, der kunne hjælpe de medarbejdere, der arbejdede med forebyggelse til at forhindre svigagtige transaktioner. Det er en generel forbedring for danskerne, men uden at de oplever en indblanding i hverdagen. Det resulterede i, at vi opfangede 40% flere svindelsager, uden falske-positiver.

Set over de næste fem år vil AI have en større indvirkning, da vi vil opleve AGI, kunstig generel intelligens. "G'et" her vil åbne flere muligheder for at nå ind i eksisterende systemer, der er uafhængige af AI-modellen. Hvis en studerende ønsker at ansøge om et studielån, men ikke ved, hvor de skal begynde, kunne de bede AGI om at oprette en ansøgning for dem. AGI vil så bede om tilladelse til at få adgang til studentens netbank eller tilsvarende platform, den kan gennemgå og bekræfte udformningen af ansøgningen og undersøge, hvilke filer der skal bruges for at kunne fortsætte processen. Det vil give os endnu bedre support end det spørgsmål/svar-format, vi ser i dag. Allerede nu ser vi, at generativ AI fungerer som en sparringspartner og problemløser inden for alle former for arbejdsopgaver relateret til tekst, lyd og billeder.

Hvad vil du gerne udfordre vores perspektiv på?

Bent: Med fremkomsten af nye teknologier, især AI, er vi nødt til at genoverveje, hvordan vores arbejde er organiseret. I de sidste 100 år har vi forsøgt konstant at optimere processer og reducere omkostninger ved hjælp af forskellige metoder. Nogle kalder det LEAN, andre best practice.

Dog bør vi sigte efter at organisere arbejdet på en ny måde. Når du arbejder med AI, bør du undgå at efterligne den menneskelige proces, det vil sige at erstatte eksisterende opgaver med AI, for så høster du ikke det fulde potentiale af de muligheder, som AI kan give dig - du gør kun processen lidt mere effektiv, samtidig med at du gør overblikket over processer mere kompliceret. I stedet skal du vende processen på hovedet: få AI til at køre den, og lad derefter mennesker supportere den. Efterhånden som AI-modellen bliver mere intelligent, kan vi give den mere arbejde samtidig med, at vi reducerer omkostningerne. I LEAN/best practice er ekstra arbejde dyrt, fordi det udføres af mennesker, så det bør minimeres. Men i den nye måde er ekstra arbejde næsten gratis, og vi kan endda tilføje yderligere arbejde og samtidig reducere omkostningerne. Så tænk altid AI først, og så derefter hvordan mennesker kan supportere det - ikke omvendt.

Det andet punkt, jeg gerne vil udfordre, er sætningen "Tænk stort, start småt og skalér hurtigt". Tænk ikke på de store planer først. For at en forandring kan finde sted, skal du være nysgerrig, og den nysgerrighed skal skinne igennem på alle niveauer i organisationen. Hvis dine ambitioner er for store, vil det forsinke dig i overhovedet at komme i gang, og igangsætning er det vigtigste aspekt ved enhver implementering af ny teknologi. Tag først de små skridt og eksperimentér. Så ved du efterhånden, hvad du har med at gøre, og kan så begynde at tænke stort. Så mit motto er "Start småt, tænk stort og skaler hurtigt".

KPMG i Danmark driver KPMG's Global Quantum Hub. Hvad kan vi forvente af kvanteteknologi i fremtiden?

Bent: Ja, vi er virkelig stolte af at drive den globale hub. Sidste sommer blev KPMG en del af IBM's Quantum Network for yderligere at udforske de muligheder der kan findes i kvante, sammen med en række andre virksomheder, så jeg er spændt på at se, hvor dette partnerskab fører os hen. Dette er i supplement til det partnerskab, vi allerede har indgået med Microsoft på kvanteområdet.

Vi skal vente omkring 10 år, før kvante-hardware virkelig tager fart. Kvante-computeren findes, men den er stadig behæftet med fejl, så for nu er det svært at bruge den til produktionsformål. Men den kan bruges til at eksperimentere med, og inden for de næste par år vil det være muligt at bruge den i reel produktion inden for visse områder såsom kemiudforskning og generel optimering.

Dog findes der kvantelineær, en særlig type kvantecomputer, der kun er i stand til at løse optimeringsproblemer, men som kan bruges allerede i dag til at optimere meget komplekse processer, som ellers ville være stort set umulige for en almindelig computer at håndtere. Det fantastiske er, at virksomheder som Microsoft har været i stand til at simulere en sådan kvantecomputer. Det gør det muligt at bruge kvantealgoritmer som supplement til en klassisk ’sky’-funktion som Azure.

Lad os som eksempel tage et telekommunikationsfirma, der via bil kører rundt indenfor et stort areal og laver installering og reparation af internet. Sandsynligheden for, at disse biler skal omlægge deres rute, er høj, og når der er 1.000 biler i brug, kan sådan en kvantealgoritme beregne, hvilken vej hver bil skal køre og dermed spare mere end 25% i benzinforbruget ved simpelthen at optimere ruterne. Den kan arbejde så hurtigt, at hvis der opstår en hændelse, kan den nemt og hurtigt foretage en omberegning af ruten.

Så indvirkningen af kvante er - og vil være - betydelig og samtidig en trussel. Når den klassiske kvantecomputer bliver tilstrækkelig stor og stabil, vil den være i stand til at nedbryde mere end 50% af al eksisterende kryptografi, som vi bruger hver dag. Hvor en pc skal bruge cirka 2.000.000 år på at nedbryde det, vil det tage kvantecomputeren mindre end 2 minutter. Institutioner og virksomheder der arbejder med fortrolige data som skal forblive fortrolige i mere end 5 år, bør sætte handling i gang allerede i dag for at imødegå denne trussel.

Hvordan vil du beskrive KPMG's kultur?

Bent: Jeg synes, at vi har en åben og ungdommelig kultur. I år fejrer vi vores 10-års jubilæum, og vi taler ofte internt om, hvor meget der er sket siden 2014. Det er spændende at være en del af noget, der vokser så hurtigt, og hvor du virkelig har indflydelse på kulturen, de projekter du arbejder på, beslutningstagningen - uanset hvad din position i KPMG er.

Som Head of Innovation gør jeg mit bedste for at indgyde en kultur af nysgerrighed og ’start i det små’ tilgang - for at motivere vores medarbejdere til at prøve forskellige ting af. Vi tager vores egen medicin og implementerer selv de løsninger, som vi sælger til vores kunder. For eksempel med automatisering af processer, strømlining af processer med ServiceNow og adgang til vores eget generative AI-værktøj, AdvisoryGPT. Alt i alt er det et fantastisk sted at være og vokse.

"Det er spændende at være en del af noget, der vokser så hurtigt, og hvor du virkelig har indflydelse på kulturen"