I vores IFRS-helårspublikation illustrerer vi de nye regler, der er obligatoriske for 2023 for IFRS-aflæggere i Danmark.

I forhold til 2022-udgaven er følgende ændringer foretaget i denne publikation:

  • Indledningen til anvendt regnskabspraksis er opdateret med de standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske fra 1. januar 2023.
  • Ændringer til note x: Ny regnskabsregulering er opdateret med vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag pr. 11. december 2023.
  • I appendiks 1 findes en skematisk oversigt over de nye bestemmelser, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2023.
  • I appendiks 2 gives et overblik over vedtagne, ikke-ikrafttrådte standarder og fortolkningsbidrag, som først er obligatoriske fra 2024 eller senere.
  • I appendiks 3 gives et overblik over ændringerne i 2023 til redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning.
  • I appendiks 4 har vi oplistet og eksemplificeret en række øvrige områder af relevans for årsrapporten 2023 og fremover eksempelvis land-for-land skatterapport og klimarelaterede risici.

Vi håber, at du får glæde af vores publikation.