FY23 var kontrasternes år og bød på hidtil usete begivenheder. På trods af dette opnåede KPMG i Danmark en samlet omsætningsvækst på 9% på tværs af Advisory, Audit og Tax. Vores samlede omsætning steg fra DKK 1.365 mio. i 2021/2022 til DKK 1.486 mio. i 2022/2023.

Ligesom mange andre danske virksomheder har vi forudset og forberedt os på en potentiel opbremsning i væksten, og vi vil fortsat fokusere på at sikre en bæredygtig og ansvarlig udvikling. Når vi ser ind i endnu et uforudsigeligt år, vil vi gøre vores bedste for løbende at tilpasse vores strategi til den aktuelle markedssituation og verden omkring os - og altid sørge for, at vi fortsætter med at skabe tillid og give vores medarbejdere, kunder og samfund de bedste forudsætninger for at håndtere uforudsigelighed og sætte kurs mod reel forandring.


Årets højdepunkter

KPMG!
9 %

Omsætningsvækst

KPMG!
1100

Medarbejdere og partnere

KPMG!
45

Forskellige nationaliteter

KPMG!
60 /40

Mand/kvinde ratio (%)Mads Raahede

At bringe potentiale til live gennem digital transformation og samtidig bevare tilliden er en sand afspejling af vores måde at tænke og arbejde på i KPMG. Vi udfordrer altid status quo, mens vi stræber efter ekspertise i alt, hvad vi gør.Mads Raahede
CEO & Senior Partner
KPMG Danmark
Download ebook

Årsrapport FY23

Sammen gør vi en forskel.


Vores folk former vores virksomhed

Som virksomhed vokser KPMG stadig og i FY23 bevarede vi en mangfoldig arbejdsstyrke bestående af 45 nationaliteter. Nu mere end nogensinde er vi fokuseret på inklusion, vores medarbejderes trivsel og på at give muligheder for personlig og faglig vækst. Vi er stolte over at have nået en kønsbalance på 40% kvinder og 60% mænd, hvilket stemmer overens med vores strategi om at opnå ligestilling mellem kønnene. I FY23 har vi derudover yderligere forbedret vores interne Ally Groups til nu at bestå af fem grupper: Parent Group, Gender Balance, Footprint Group, MindSpace og QueerSpace, alle drevet af passionerede medarbejdere og støttet af vores øverste ledelse.

Vi lancerede også vores nye Koach framework for yderligere at forbedre ledelsen af vores medarbejdere. Koaches er people leaders med ansvar for at udvikle og motivere medarbejderne i deres teams. I FY23 uddannede vi med succes mere end 150 interne Koaches og fik god feedback på, hvordan de nu er bedre rustet til at håndtere daglige opgaver og navigere i deres nye ansvarsområder.

Employees talking
Employees talking

AI realiserer så småt sit fulde potentiale

2023 viste os, at AI allerede nu kan bruges og implementeres af virksomheder, og vi er stolte af fortsat at være med til at gøre en forskel som en af de førende rådgivere inden for opbygning og implementering af AI i danske organisationer. Samtidig fungerer vi også som rådgivere for Dansk Industri om AI's indvirkning på erhvervslivet og samfundet.

På globalt plan har vi officielt tilsluttet os IBM’s Quantum-netværk for yderligere at udforske potentialet i kvantecomputere. Vi har også udvidet vores globale alliance med Microsoft for at sætte AI i spidsen for vores services. Som et andet resultat af vores utrættelige arbejde med digital transformation er vi også glade for, at vores indsats og vores exceptionelle tech-talenter har været med til at rykke os op ad rangstigen som en foretrukken arbejdsgiver blandt it-professionelle.

Stemmer for en bæredygtig fremtid

At opnå net zero bliver en af de største udfordringer i det 21. århundrede, og unge mennesker har en afgørende rolle at spille i at drive klimaindsatsen. I foråret 2023 lancerede vi derfor vores Leaders 2050-netværk - et professionelt netværk for fremtidige ledere, der interesserer sig for net zero og bæredygtighed, med fokus på diversitet og inklusion.

Netværkets mission er at udstyre den næste generation med de færdigheder, netværk og formål, der er nødvendige for at sikre en mere bæredygtig fremtid. Vi er i øjeblikket vært for en række Leaders 2050-arrangementer og har ambitiøse planer for det kommende år.

Vi har også indledt et nyt samarbejde med FINANS, som har resulteret i etableringen og den vellykkede lancering af FINANS IMPACT Award-showet i maj 2023. Denne begivenhed har til formål at anerkende virksomheder og organisationer, der gør en positiv forskel inden for ESG. Det første awardshow overgik forventningerne, og vi er begejstrede for at gentage successen i FY24.

En anden begivenhed, vi også vil gentage, er "Årets SMV", som vi var premium sponsor for i FY23. Det er et awardshow, der hylder små og mellemstore virksomheder i Danmark, også for deres ESG-indsats i kategorien "Årets ESG-frontrunner". Vi ser frem til at være en del af festlighederne igen i det kommende år!

Employees talking