Er din virksomhed interesseret i at sælge varer eller serviceydelser til det offentlige, herunder kommuner, regioner, statslige styrelser eller ministerier, uddannelsesinstitutioner eller offentligt ejet selskaber? Så kan du her få indsigt i, hvad du skal være opmærksom på.

En rammeaftale med SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S) er en indkøbsaftale som ovenstående offentlige organisationer m.m. kan benytte til at købe standardvarer inden for IT, kontorartikler og møbler eller serviceydelser inden for f.eks. rengøring og IT. Ved at benytte disse rammeaftaler bliver din virksomhed en del af en udbudsproces, som SKI udbyder til offentlige organisationer for at pulje deres indkøb ud fra de enkelte rammeaftaler.

Din virksomhed skal være opmærksom på, at SKI fordrer, at der skal forelægge separate forretningsgange/procedurer og interne kontroller for styring, håndtering og registrering af salg til kunder under rammeaftalen. Dette for at sikre, at salg til kunder under rammeaftaler bliver registreret og opsamlet i den løbende omsætningsrapportering, samt at fejl opdages og korrigeres løbende.

Når du er leverandør på en SKI-aftale, skal du månedsvis foretage rapportering af din omsætning på de pågældende rammeaftaler, som din virksomhed har med SKI. Indrapporteringen af omsætningen sikrer, at der forelægger dokumentation for, at alt salg er i overensstemmelse med den rammeaftale, som din virksomhed har med SKI.

Som leverandør på de fleste rammeaftaler er du forpligtet til at indsende en revisorerklæring, der dækker kalenderårets omsætning med deadline d. 31. marts hvert år. Revisorerklæringen anvendes som dokumentation og offentlige organisationers sikkerhed for fuldstændigheden og nøjagtigheden af din virksomheds indrapportering af omsætning samt løbende håndtering.

Hvem har brug for en SKI-erklæring?

De fleste rammeaftaler kræver en erklæring fra en statsautoriseret revisor. Det vil fremgå af den enkelte rammeaftale, hvis der er krav om en revisorerklæring. Erklæringen udarbejdes i henhold til ISRS 4400 om opgaver vedrørende aftalte arbejdshandlinger og indebærer, at vi som revisor foretager arbejdshandlinger ud fra instruks fra SKI.

Fristen for at indsende revisorerklæringen er den 31. marts 2024, uanset om din virksomheds regnskabsår følger kalenderåret eller ej.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

I KPMG kan vi hjælpe jer med rådgivning om, hvilke produkter og serviceydelser der er omfattet samt kategorisering i fastsatte rammeaftaler. Derudover kan vi også hjælpe jer med udarbejdelse af den lovmæssige revisorerklæring om aftalte arbejdshandlinger.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Jesper Bo Pedersen og Mads Madsen.