Hvis din virksomhed fremstiller, distribuerer eller sælger elektrisk og elektronisk udstyr, skal du ifølge EU’s WEEE-direktiv og reglerne i de enkelte medlemslande bidrage til at sikre, at produkterne kan bortskaffes og behandles på en hensigtsmæssig måde.

WEEE står for Waste from Electrical and Electronic Equipment. Det er et direktiv fra EU, der fastsætter afgifter på salg af elektrisk og elektronisk udstyr. Direktivet forsøger at begrænse mængden af e-affald samtidig med, at det opfordrer til mere effektiv ressourceudnyttelse og genvinding af råmaterialer. De typiske produkter, der er omfattet af WEEE inkluderer computere, hårde hvidevarer, ledninger samt små og store elektriske apparater.

Hvem har brug for en WEEE-erklæring?

Der gælder en række kriterier som bestemmer, hvorvidt din virksomhed skal indberette i henhold til WEEE. Hvis din virksomhed opfylder nedenstående kriterier, skal I have en erklæring underskrevet af en revisor:

  • Omsætningen fra elektrisk og elektronisk udstyr overstiger 1 mio. kr.
  • Virksomheden har i de seneste 2 kalenderår overskredet 2 af de 3 kriterier nedenfor:
    • En balancesum på mere end 4 mio. kr.
    • En samlet omsætning på 8 mio. kr.
    • Et gennemsnit på mere end 12 FTE'er i kalenderåret.

Fristen for at indsende revisorerklæring er den 31. maj 2024. Hvis din virksomheds regnskabsår ikke følger kalenderåret, er fristen 5 måneder efter afslutning af regnskabsåret.

Hvordan kan vi hjælpe jer?

I KPMG kan vi hjælpe jer med rådgivning om, hvilke produkter der er omfattet samt kategorisering af omfattede produkter i lovfastsatte produktkategorier. Derudover kan vi også hjælpe jer med udarbejdelse af den lovmæssige revisorerklæring om markedsførte mængder til Dansk Producentansvar (DPA), herunder også opgørelse af vægt.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Jesper Bo Pedersen og Kasper Rosenquist.