Indsigterne fra vores Nordic Ethics and Compliance Survey 2023 er nu klar!

Nordiske virksomheder gennemførte KPMG Nordic Ethics and Compliance Survey i foråret 2023. Rapporten fremhæver tendenser i det nuværende compliance-landskab og illustrerer, hvordan nordiske virksomheder klarer sig med håndteringen af compliance-aktiviteter.

I undersøgelsen svarede 91% af respondenterne, at bestyrelsen har udtrykt øgede forventninger til, hvordan compliance- og ESG-risici håndteres. Samtidig er bestyrelsen og ledelsen fortsat i stigende grad involveret i de fleste virksomheder.

Generelt bliver virksomheder mere og mere modne i deres compliance-arbejde, men vi har også identificeret flere områder, hvor der er plads til forbedring af virksomhedens arbejde.

Læs mere om disse og andre resultater i rapporten nedenfor.