KPMG's Nordic Ethics/ESG and Compliance survey i 2022 inkluderede svar fra 49 nordiske virksomheder. De fleste af respondenterne var enige i, at deres kunder og bankforbindelser har udtrykt stigende forventninger til, hvordan virksomheden håndterer etiske/ESG-risici.

Det nuværende compliance landskab er fortsat karakteriseret ved stigende juridisk og regulatorisk kompleksitet og international håndhævelse. Derudover ses også voksende forventninger fra interessenter og samfundet med hensyn til ansvarlig forretningsadfærd og bæredygtig drift.

Øgede eksterne forventninger betyder også yderligere krav til styring af compliance-systemer, effektivitet, digitale værktøjer, ressourceallokering og kompetencer. I dette års undersøgelse fortsætter vi med at undersøge tendenser for at vurdere, hvor langt nordiske virksomheder er på deres rejse med etik og compliance. Derudover fokuserer undersøgelsen også på, hvor langt virksomheder er med at overholde ESG-relaterede reguleringer og de udfordringer, som de kommende regler medfører.


Deltag i dette års undersøgelse:

Nordic Ethics and Compliance Survey er et fælles projekt mellem de danske, finske, norske og svenske KPMG-medlemsfirmaer. Undersøgelsessvarene vil blive holdt strengt fortrolige og ligesom sidste år, vil vil udsende en fælles rapport med resultaterne. Vi ved, at din tid er værdifuld, så undersøgelsen tager kun 5-10 minutter at gennemføre. Tak fordi du tog dig tid til at dele dine værdifulde input!