Skal du hoste op eller kommer der penge tilbage på kontoen? Mandag d. 13. marts falder dommen over danskernes skatteår, når den personlige årsopgørelse offentliggøres på Skats hjemmeside.

Årsopgørelsen er en oversigt over din skat for året, der er gået, og ifølge manager ved KPMG P/S, Peter Jakob Schmidt, gør man klogt i at tjekke om tallene stemmer – eller om man snyder sig selv for penge:

Der er mange, der bare er opmærksomme på om tallet der står i toppen er rødt eller grønt – om de skal have penge tilbage eller ej – og hvis tallet er grønt er vi glade, og hvis det er rødt, leder vi efter fejl”.

Ifølge Peter Jakob kan man dog ikke være helt sikker på, at alle fradrag er helt korrekte – heller ikke grønne tal: 

Selvom man skal have penge tilbage, bør man undersøge om det nu også er rigtigt, at man ikke skal have flere tilbage”, siger han.

Nedenfor får du en gennemgang af mulige fradrag, du ifølge Peter Jakob Schmidt bør være opmærksom på. 

Langt til arbejde og billigere rengøring

Et af de mest kendte fradrag er befordringsfradraget, eller kørselsfradraget, der giver danskerne penge tilbage for kørte kilometer til og fra arbejdet – også med det offentlige.

Hvis man har en distance fra hjemmet til arbejdspladsen på mere end 12 kilometer, så kan man få fradrag, og her kan man blot bruge Skats egen lommeregner og så kigge i sin kalender for at finde ud af, hvor mange dage man er taget på arbejde i løbet af året”, fortæller Peter Jakob.

Ligeledes kan man få servicefradrag, hvis man f.eks. har købt vinduespudsning, børnepasning, græsslåning eller rengøring fra momsregistrerede virksomheder, hvilket kan indberettes allerede nu.

Der er dog en grænse for, hvor meget man kan give los med servicefradraget, da der, ifølge Peter Jakob, ”er en grænse for beløbet på 6.400 kr. i 2022, og ryger man over den grænse, får man ikke længere fradrag”.

Hertil oplyser Peter Jakob dog, at grænsen er fastsat pr. person, så er man to i hustanden, kan man med fordel fordele bestillingerne i mellem sig og udnytte fradraget på den måde.

Hvis man derimod har haft håndværkere i løbet af året, er loftet for fradrag noget højere.

I 2022 løber håndværkerfradraget nemlig op til 12.900 kr. pr. person i hustanden. Fradrag for håndværkere kan dog kun tages med for opgaver, der var udført inden 1. april 2022 og betalt inden 1. juni 2022.

Er du i tvivl om, hvilke serviceydelser, der er fradragsberettiget, så kan du altid tjekke Skats hjemmeside. 

Renter, lån – og den nye dreng i klassen: Kryptovaluta

De fleste renter på lån og obligationer bliver indberettet automatisk til Skat via ens bank, men ifølge Peter Jakob er det en god idé at se efter, om det også stemmer med det forventede – især hvis man har omlagt lån eller købt/solgt en bolig, hvor der er rigtig mange penge at spare.

Man skal desuden selv indberette, hvis man betaler renter af et lån til nogen, som ikke er en dansk bank.

Hvis man for eksempel har givet eller lånt penge af noget familie eller venner, så vil renterne herpå ikke automatisk blive indberettet til Skat – her skal man selv indberette renteudgiften eller -indtægten”, fortæller han.

En anden sag, som Skat ikke automatisk har indblik i er den digitale valuta: Kryptovaluta.

Krypto er stadig den nye dreng i klassen for både banker og skattemyndigheder, men ikke desto mindre skal både tab og gevinst indberettes til Skat, når det gælder den blockchain-teknologiske valuta.

De bliver som udgangspunkt ikke indberettet automatisk, men gevinst hører til i rubrik 20 og tab i rubrik 58”, siger Peter Jakob og tilføjer:

Selvom Kryptovaluta er en lidt sjov størrelse i form af et stykke kode, som ikke er anderkendt som officiel møntenhed, så har man brugt danske kroner på at købe dem, og det et produkt, som man enten har vundet eller tabt nogle penge på – og så skal det indberettes”. 

Værdipapirer i udlandet

Selvom man som udgangspunkt altid bør eftertjekke sine depoter, så bliver de fleste værdipapirer i danske depoter automatisk indberettet til Skat. Det er dog en anden sag, hvis man har værdipapirer i udlandet.

Her er det nemlig ikke givet, at de danske myndigheder får besked, hvorfor man selv skal til tasterne.

Det vil typisk gælde for nogen, som er flyttet hertil fra udlandet, og som har brugt en udenlandsk bank til at handle med aktier”, påpeger Peter Jakob.

Her handler det om at få indberettet anskaffelsessummen på sine værdipapirer, og det gælder især, hvis man står med et tab, som man gerne vil have fradrag for, da det kræver, at man har givet skattemyndighederne besked senest 30. juni i året efter man har købt dem.

Der har været en tendens med, at folk godt kunne huske at selvangive, når der var et tab, men glemte det lidt, når der var en gevinst. Derfor har man indført reglen om, at Skat skal have besked om anskaffelsessummen”, siger han og fortsætter:

Hvis man har købt udenlandske værdipapirer i 2022 skal man indberette det, men har man købt nogle i 2021, så er det for sent.”

Det er ifølge Peter Jakob tilstrækkeligt at give Skat besked via Tast Selv med informationer om, hvilke værdipapirer det drejer sig om, antal købte styks, kurs ved køb og købstidspunkt – men det er ens eget ansvar at huske. 

Husk disse datoer

D. 13 marts 2023 kan du officielt logge inde og rette din årsopgørelse i Tast Selv.

Den første udbetaling af overskydende skat sker d. 14. april 2023. I nogle tilfælde kan der dog gå længere tid, f.eks. hvis du eller din ægtefælde har gæld til det offentlige, der skal modregnes.

Sidste chance for at rette årsopgørelsen falder d. 1. maj 2023.

Deadline for at udfylde oplysningsskema (tidl. udvidet selvangivelse) falder d. 1. juli 2023. Det er aktuelt, hvis du f.eks. har egen virksomhed.

Restskat uden procenttillæg skal betales senest d. 3. juli 2023. Selvom du venter til juli med at betale restskat, skal du dog stadig betale rente af restskatten. Renten er 1,7 pct. og procenttillægget er 3,7 pct