Privat har de fleste af hos allerede fået MitID – og nu er turen så kommet til virksomhederne. MitID erstatter nemlig NemID medarbejdersignatur, som følge af større krav til sikkerhed og et ændret trusselsbillede. MitID giver nemlig virksomheder bedre sikkerhed ved login på både private og offentlige selvbetjeningsløsninger.

NemID udfases ifølge planen fra Digitaliseringsstyrelsen endeligt d. 30. juni. 

NemID til MitID model

Fra et brugerperspektiv gør MitID nogenlunde det samme som NemID – det tillader f.eks. ansatte i virksomheder at tilgå offentlige selvbetjeningsløsninger på vegne af virksomheden. I KPMG, ser vi fire hovedområder, man som organisation skal være opmærksom på i forbindelse med migreringen til MitID:

  1. Oprydning i NemID
  2. MitID roller 
  3. Identifikationsmidler
  4. Brugeroverflytning

For virksomheder med en kompleks virksomhedsstruktur, kan migreringen blive en lidt kompleks proces, da det skal foregå manuelt pr. CVR-nr. Derudover er det ledelsesrepræsentanten (i de fleste tilfælde virksomhedens CEO), der skal indstille og godkende overflytningen.

Virksomheder skal også rydde op i brugerdata i NemID og tage stilling til hvem, der skal tildeles de forskellige administratorroller. Herudover skal virksomhederne tage stilling til, hvilken godkendelsesmetode, de skal tilbyde deres medarbejdere. 

Selve brugeroverflytningen kan foregå enten automatisk eller manuelt – den automatiske proces kan kun foregå én gang i migreringsperioden, som løber frem til d. 30. juni. Herefter skal al opsætning foregå manuelt, hvilket potentielt kan gå hen og blive en lidt større opgave, alt efter hvordan, din virksomhed ser ud.