Den 17. januar 2023 udmeldte Udlændinge- og Integrationsministeriet, at der vil blive fremsat et lovforslag senest midt februar 2023 omkring international rekruttering.

  

Aftalen om at styrke international rekruttering bliver permanent

I juni 2022 blev det offentliggjort, at Folketinget sammen med flere partier indgik en aftale om at styrke den internationale rekruttering i Danmark. Det var planlagt, at aftalen inden for udlændingeloven skulle kunne træde i kraft i december 2022, men det blev udsat indtil nu på grund af folketingsvalget i november 2022. 

Hvad vil aftalen inkludere?

I følge udmeldelsen vil lovforslaget indeholde følgende forslag:

  • Indførelse af en ny supplerende beløbsordning
  • Udvidelse af fast track-ordningen
  • Indførelse af et automatisk jobsøgningsophold for dimittender og en samtidig ophævelse af etableringskortordningen
  • Udvidelse af positivlisten for personer med en videregående uddannelse
  • Udvidelse af- Start Up Denmark-ordningen

Hvordan påvirker det din virksomhed?

Hvis lovforslaget vedtages, vil det få stor betydning for danske virksomheder i forbindelse med rekruttering af udenlandske medarbejdere.

Vi vil følge lovforslaget meget nøje og opdatere dig, så snart der er nyt om dette.