Territorialisme, inflation, bæredygtighed, digital transformation, forstyrrelser i forsyningskæden - de udfordringer, som verden står over for i år, er monumentale og potentielt skadelige. Faktisk kan 2023 repræsentere en epoke, der ikke vil ligne nogen anden, vi har oplevet. Fremtidige generationer vil måske se tilbage på 2023 med dyb beundring eller dyb foragt. De vil måske rose lederne for deres fremsynethed eller fordømme dem for deres passivitet. De beslutninger, der træffes i år, kan forme infrastrukturen i mange årtier frem.

Denne udgave af Emerging Trends in Infrastructure handler - ligesom de tidligere - lige så meget om at inspirere til en positiv ændring af tankegange, som om at forudsige fremtidige tendenser. I stedet for blot at beklage os over den tilstand verden befinder sig i, ser vi fremad mod mulige tilgange og teknologiske løsninger, rejser nye idéer og udforsker potentialerne for sektoren.

Emerging trends in infrastructure har til formål at hjælpe infrastrukturaktører, regeringer og beslutningstagere med at tænke anderledes over de udfordringer og muligheder, som infrastruktursektoren står over for i år. Der er ingen tvivl om, at det bliver et år med fortsatte udfordringer. Her er de ti tendenser, som vi mener, at du bør holde øje med.